Seminar Externe Inhuur

4 april 2019

Welkom bij Harvey Nash!

Met veel plezier organiseren wij op donderdag 4 april 2019 voor de 9e keer ons seminar waarbij de inhuur van externen centraal staat. Ook dit jaar presenteren interessante en enthousiaste gastsprekers over actuele onderwerpen die er toe doen.

Het seminar is tevens een goede gelegenheid om te discussiëren over actuele en praktijkgerichte onderwerpen. De gepresenteerde “best practices” zijn in de praktijk toepasbaar.

Informatie

Programma

09:30 uur tot 10:00 uur Ontvangst gasten
10:00 uur tot 10:05 uur Welkom door Thijs Maters
10:05 uur tot 10:20 uur t.b.d.
10:20 uur tot 11:05 uur Deloitte: Open Talent Workforce als Alternative Delivery Model om de groei van Deloitte te stimuleren.
Heleen Huart – Manager Flex Center Risk Advisory
Martijn Kösters – Initiator & Architect Flex Center
11:05 uur tot 11:50 uur ABN AMRO: Grip op Inhuur binnen ABN AMRO
Linda Beugeling – Competence Manager Flex
Erlijn Kiewiet - Senior Procurement Consultant
11:50 uur tot 12:45 uur Lunch
12:45 uur tot 13:30 uur Philips: Een inkijkje in de journey van Philips...
Maarten Hansson – Head of Workforce Strategy
13:30 uur tot 14:15 uur Labor Redimo: Het ecosysteem van Total Workforce Management (vast|flex)
Bertrand Prinsen - Managing Partner Labor Redimo
14:15 uur Netwerk borrel met DJ

Sprekers & Onderwerpen

Deloitte

Heleen Huart

Heleen Huart

Heleen is ruim 3 jaar werkzaam binnen Deloitte waar zij verschillende rollen vervulde. Sinds januari 2018 is Heleen manager van het Flex Center van Risk Advisory, een van de entiteiten van Deloitte. Daarvoor heeft zij, als manager Recruitment & Certificering bij Guidion en als energy recruiter marketing en sales bij NUON, ruime ervaring opgedaan in het recruitment vak.

Martijn Kösters

Martijn Kösters

Martijn heeft in 2018 het Flex Center opgezet binnen de Risk Advisory praktijk van Deloitte. Door zijn jarenlange ervaringen met klanten en MSP’s als directeur van DPA|ConQuaestor kon hij best practises toepassen. Martijn begeleidt nu de vervolgfase om het Flex Center voor heel Deloitte te implementeren.

Presentatie: Open Talent Workforce als Alternative Delivery Model om de groei van Deloitte te stimuleren

Het Risk Advisory Flex Center is ontstaan in 2017 en verantwoordelijk voor de werving, onboarding/offboarding en performance van alle flex professionals van Risk Advisory (ongeveer 250 FTE). Het Flex Center zorgt ervoor dat de flexibele schil niet enkel een HR vraagstuk is maar dat het onderdeel uitmaakt van de (groei)strategie van Deloitte Risk Advisory. In de case presentatie zullen Heleen en Martijn toelichten hoe zij de afdeling hebben opgebouwd tot een succesvol draaiende business en hoe zij dit hebben verankerd binnen een Partner organisatie.


ABN AMRO

Linda Beugeling

Linda Beugeling

Linda is sinds augustus 2017 werkzaam bij ABN AMRO en in haar rol verantwoordelijk voor het proces en beleid Externe Inhuur bankbreed.

In de jaren daarvoor is zij in verschillende rollen werkzaam geweest bij o.a. Manpower Group en Staffing Management Services waar zij ruime ervaring heeft op gedaan op het vlak van uitzenden, detacheren en het inrichten en managen van processen daar omheen.

Erlijn Kiewiet

Erlijn Kiewiet

Erlijn heeft als senior procurement consultant meerdere functies vervuld binnen de inkoopafdeling van ABN AMRO

De laatste jaren ligt haar verantwoordelijkheid bij alle HR gerelateerde inkoop met specifieke focus op inhuur van externen.

Samen met HR is er vanaf 2016 nauw samengewerkt om per 2018 een nieuw inhuurmodel neer te zetten.

Presentatie: Grip op Inhuur binnen ABN AMRO

ABN AMRO werkt vanaf 2018 met een nieuw duurzaam inhuurmodel. Linda Beugeling Competence Manager Flex- Staffing verteld over de aanpak, het model en de link naar customer en candidate experience. Bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe inhuurmodel hebben Talent Acquisition en Procurement specialisten meer de 200 managers en 30 MT's betrokken. Werpt deze aanpak zijn vruchten af in de praktijk?


Philips

Maarten Hansson

Maarten Hansson

Maarten houdt zich sinds 3 jaar bezig met het ontwikkelen en implementeren van een Total Workforce Strategy.

Eerst was hij vanuit Procurement verantwoordelijk voor de inhuur van externen en het Global MSP programma en sinds oktober 2017 is Maarten als Global HR Director verantwoordelijk voor de overall Workforce Strategy.

Daarvoor werkte hij geruime tijd bij KPN waar hij onder andere als expat verantwoordelijk was voor het IT offshore- en outsource programma in India.

Presentatie: Een inkijkje in de journey van Philips...

Een Total Workforce Strategy bestaat voor Philips uit 3 belangrijke onderdelen: 1. Visibility, 2. Right sourcing en 3. Right shoring. De grootste thema’s:

  1. Welke problemen lost zo’n strategie op?
  2. Wie spelen hierin welke rol?
  3. Wat zijn de grootste issues die geadresseerd dienen te worden?
    • Headcount vs. Workforce budget
    • Samenbrengen van afdelingsbelangen
    • Global talent, local compliance

Labor Redimo

Bertrand Prinsen

Bertrand Prinsen

Bertrand is partner en mede oprichter van Labor Redimo. Labor Redimo is een adviesbureau dat organisaties uit de publieke en private sector helpt om hun werving van personeel (vast & flex) te optimaliseren.

Presentatie: Het ecosysteem van Total Workforce Management (vast/flex)

Total Workforce Management (TWM) beleidsprogramma's krijgen in de praktijk steeds meer vorm en inhoud. Bertrand Prinsen van Labor Redimo gaat in op de vraag wat TWM is, door het ecosysteem te schetsen. Specifieke aandacht wordt besteed aan de TWM scope. Een lastig onderdeel van dit vraagstuk is de definitie (identificeren) van externe inhuur, opdrachten (SOW) en overige externe medewerkers.

Informatie

Laptop