Over Ons Visie en Missie

Visie

Harvey Nash biedt dienstverlening aan die erop gericht is om uw recruitmentprocessen te ontzorgen. Dat doen we onder andere door voortdurend te innoveren en in te spelen op ontwikkelingen in de markt en de techniek.

We leveren toegevoegde waarde door:

  • met behulp van een uitgebreid professioneel netwerk de beste match te faciliteren: kortlopend, langlopend, flexibel of permanent;
  • tijdens het gehele proces efficiency te realiseren;
  • aantoonbare risico- en kostenbeheersing te realiseren;
  • u zoveel uit handen te nemen als u zelf wilt.

Missie

Vanuit deze Visie hebben we de volgende Missie geformuleerd:

Harvey Nash levert deskundigheid en ervaring in sourcing- en recruitmentprocessen en maakt gebruik van een uitgebreid professioneel netwerk.

Onze dienstverlening wordt ondersteund met innovatieve tooling en producten op het gebied van recruitment en contractmanagement. En onze ervaring is gebaseerd op een succesvol trackrecord van bijna 20 jaar.