The Power Of Talent

Ons netwerk beslaat 3 continenten

Die kwaliteit en performance van onze medewerkers onderscheiden ons...

Over Ons  MVO & Duurzaamheid

Harvey Nash hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Wij hebben onze CO2-uitstoot in kaart gebracht en vastgelegd. KEMA heeft deze registratie van de CO2-emissie geverifieerd; dat heeft geleid tot een 'verklaring verificatie CO2-emissie inventaris 2012'.

Ondernemingen wereldwijd rapporteren hun CO2-uitstoot steeds meer uniform. Daardoor worden sectoroverstijgende factoren zichtbaar en is een effectieve aanpak van het terugdringen van de CO2-emissie mogelijk.

Harvey Nash neemt haar verantwoordelijkheid binnen de keten en heeft zich ten doel gesteld structureel aandacht te blijven besteden aan innovatieve ontwikkelingen en oplossingen om haar CO2-voetafdruk te blijven verbeteren.

In 2013 hebben wij geïnvesteerd in innovatieve kantooroplossingen, een 'groenere' werkomgeving met minder vloeroppervlakte en zijn we kostenefficiënter ingericht. Dit is voor Harvey Nash tevens een grote stap naar 'het nieuwe werken'.

Neem voor meer informatie rond dit thema contact op met Theo Franken via telefoonnummer 0346-581070.