The Power Of Talent

Ons netwerk beslaat 3 continenten

Die kwaliteit en performance van onze medewerkers onderscheiden ons...

Over Ons  Brancheorganisatie Bovib

De flexibele schil op de arbeidsmarkt groeit, evenals de behoefte van organisaties om inhuurprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.

Daarom heeft Harvey Nash in november 2014 samen met zeventien andere onafhankelijke inhuurspecialisten de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers van flexibele arbeid (Bovib) opgericht.

Eén van de belangrijkste doelen van Bovib is inspelen op deze behoefte en de sector verder te professionaliseren. Harvey Nash heeft zitting in het bestuur van Bovib. Erwin van Hattem, financieel directeur bij Harvey Nash, vervult de rol van penningmeester.

De 18 organisaties vertegenwoordigen gezamenlijk een economisch belang van meer dan twee miljard euro in Nederland en hebben zich tevens aangesloten bij de ondernemersvereniging NBBU. Bovib-leden kunnen nu hun stem hoorbaar maken binnen de Haagse politiek.

Dat is niet alleen belangrijk voor de dienstverlening van intermediairs, maar ook voor de opdrachtgevers. Harvey Nash en de 17 andere leden van Bovib zijn nu nog beter in staat de belangen van opdrachtgevers en ZZP’ers te behartigen bij bijvoorbeeld ingrijpende wetswijzigingen.

Het Bovib keurmerk

Harvey Nash is in het bezit van het Bovib keurmerk. Het Bovib keurmerk toetst en ziet toe op de wet- en regelgeving en op de kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied.

Bovib heeft voor dit keurmerk een raamwerk ontwikkeld dat gebaseerd is op kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid transparantie en kwaliteit. Dit raamwerk bestaat tevens uit een toetsingskader dat kijkt naar de wettelijke NEN en ISO 9001 verplichtingen.

Bovib logo

Meer informatie