Onderzoek - Inhuur extern personeel: HR of Inkoop?

Tekstballonnen_Fotolia_85820945_XXS.jpg

Het inhuren van interim professionals door organisaties is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Zowel door de groei van het aantal externen, de posities waarop ze ingezet worden en een groeiend besef dat ook externen onderdeel uitmaken van het menselijk kapitaal van organisaties.

De groeiende aandacht voor 'inhuur' vertaalt zich naar verschillende trends: meer centralisering, grotere rol van de afdeling 'inkoop' of van 'HR/recruitment'. Het werken met preffered suppliers of  juist breed de markt benaderen of zelf actief op zoek gaan naar de beste kandidaten.

Organisaties maken daarbij verschillende keuzes. De vraag "Inhuur: HR of Inkoop?" is dan ook geen goed/fout vraag. Met dit onderzoek willen we voor organisaties die 'inhuur van externe professionals' serieus aanpakken of aan willen pakken, in kaart brengen. Welke trends zijn er zichtbaar en hoe gaan andere organisaties om met het organiseren van inhuur en het beleggen van taken en verantwoordelijkheden op verschillende momenten in het inhuurproces, voor en tijdens een opdracht.

U kunt deelnemen aan dit onderzoek door deze vragenlijst (20 vragen, vijf minuten) in te vullen.

De uitkomsten van het onderzoek verschijnen in september op ZiPconomyInkopersCaf√© en HRzone. De uitkomsten worden ook gepresenteerd en besproken op 18 september 2015 tijdens het seminar van Harvey Nash, Externe Inhuur - Sturen op kwaliteit.

Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek.


Bron: ZiPconomy.nl