Uitbetaling bij ziekte

U heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte.


U heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte. Bij eventuele ziekte dient u zich bij het secretariaat van Harvey Nash ziek te melden voor 9.30 uur. De eerste twee dagen zijn wachtdagen en worden niet uitbetaald. Daarna zal uitbetaling plaatsvinden op basis van maximaal 70% van uw bruto dagloon of 70% van het maximum dagloon voor de sociale verzekeringen. Dit laatste is het geval als uw bruto dagloon hoger is dan het maximale dagloon.