Secundaire arbeidsvoorwaarden

Met het cafetariamodel kunt u bij Harvey Nash uw arbeidsvoorwaardenpakket (deels) zelf samenstellen:


Het is mogelijk om regelingen te treffen op het gebied van:

a) ziektekostenverzekering

b) tegemoetkoming reiskosten (0,19 cent per kilometer voor woon/werkverkeer). Als dit niet kan worden doorbelast naar de klant, zal er een verrekening plaatsvinden met het tarief. Dit tarief wordt opgebouwd uit het bruto uurloon, reservering vakantiedagen, geld en werkgeverslasten. Naast deze bedragen zal er een reservering gemaakt worden voor de reiskosten. Dit betekent dat het bruto uurloon, reservering vakantiegeld en -dagen en de werkgeverslasten iets lager zullen worden. Het voordeel voor u is dat het bedrag dat aan reiskosten aan u wordt overgemaakt nu netto kan worden overgemaakt in plaats van bruto. U heeft dus een belastingvoordeel.

Een pensioensregeling kunnen wij u helaas niet aanbieden.