Salarisuitbetaling

Om het salaris tijdig te kunnen uitbetalen is het van belang om na iedere gewerkte maand z.s.m. uw urenoverzicht naar Harvey Nash op te sturen.


Als het urenoverzicht door de opdrachtgever voor akkoord is getekend en voor de 6e van de opvolgende maand door Harvey Nash is ontvangen, wordt het salaris de 8e van de maand betaalbaar gesteld.

Indien u de urenverantwoording aanlevert na de 5e, maar voor de 16e van de maand volgend op de maand waarin gewerkt is, wordt het salaris op de 18e van de maand betaalbaar gesteld.

Indien de urenverantwoording wordt aangeleverd na de 15e van de maand, volgend op de maand waarin gewerkt is, wordt het salaris in de maand volgend op de maand waarin de urenverantwoording is aangeleverd betaalbaar gesteld.