Onkosten

Eventuele onkosten kunnen worden uitbetaald wanneer deze doorbelast kunnen worden aan de klant. Hiervoor dient een door de klant ondertekend declaratieformulier met aangehechte originele bon(nen) aangeleverd te worden bij de salarisadministratie.