Harvey Nash organiseert succesvol Procurement Seminar

Na een maandenlange voorbereiding was het op 16 november dan eindelijk zover en mochten we uiteindelijk ruim 130 gasten vanuit meer dan 80 organisaties verwelkomen op ons jaarlijkse Procurement Seminar. 

Dat leverde een mooi gevulde zaal op. Langs deze weg bedanken wij nogmaals alle deelnemers en gastsprekers voor hun waardevolle bijdrage en aanwezigheid.


Qua opkomst was er een mooie verdeling tussen organisaties uit de private (56%) en publieke sector (44%). Hierbij waren de inkoop afdelingen met 65% het sterkst vertegenwoordigd gevolgd door HR professionals (18%). Dat inhuur een serieus onderdeel van de totale workforce uitmaakt bleek wel uit één van de stellingen. Gemiddeld 20% van het totale personeelsbestand van de aanwezigen bestaat uit extern ingehuurd personeel. Dit betekent - kijkende naar de omvang van de organisaties die aan het seminar deelnamen - al snel naar schatting meer dan 200.000 ingehuurde krachten. Daarbij verwacht 61% van alle aanwezigen overigens wel een afname in inhuur in de nabije toekomst.

Hoewel inhuur een bijzonder belangrijke spend categorie voor veel organisaties is, is er nog voldoende werk aan de winkel bij de optimalisatie van het inhuurproces. Gemiddeld genomen gaven de bezoekers zichzelf een 6.3 voor de kwaliteit van het inhuurproces. Vooral binnen het operationele proces (53%) is volgens de aanwezigen nog veel ruimte voor verbetering. Verder gaf 24% van de aanwezigen aan dat er op het gebied van contractmanagement nog verbetering noodzakelijk is.

De aftrap van het seminar werd verzorgd door Joost Haverkate die onderzoek deed naar strategische aanbestedingen, specifiek in het inhuurdomein. Dat er door leveranciers veelal strategisch ingeschreven wordt, leek voor veel van de aanwezigen een duidelijke zaak. Maar liefst 58% procent van de aanwezigen gaf op één van de stellingen van Joost aan het vermoeden te hebben dat er in aanbestedingen valse beloftes gedaan worden. Eenzelfde percentage denkt dat leveranciers deze beloftes niet kunnen nakomen na contractering. Voldoende voeding dus voor de presentatie van Joost die nader op dit thema inging.

De presentatie van Joost werd gevolgd door de presentatie van Remco Blommesteijn die inging op contractmanagement. Een interessant onderwerp getuige het feit dat ruim 50% van de aanwezigen vindt dat contractmanagement niet of niet voldoende geborgd is in de eigen organisatie. Remco gaf een toelichting op de wijze waarop er binnen het ministerie van EL &I omgegaan wordt met contractmanagement en de resultaten die men met deze aanpak wist te behalen.

Na de koffie was het de beurt aan Achraf Talhaoui. Tijdens zijn presentatie ging hij in op de samenhang tussen marktontwikkelingen, bedrijfsstrategie en, daaruit voortvloeiend, de inhuurstrategie van organisaties.

Het programma werd voor de lunch afgesloten met een bevlogen betoog vanuit AEGON. Sjors Heijnen en Mark van Assema gingen in op het inhuurproces binnen AEGON. Hierbij werd nadrukkelijk stilgestaan bij het operationele proces en dan vooral het meekrijgen van alle betrokken stakeholders. Uit de beantwoording van één van de stellingen van AEGON blijkt dat het opgestelde beleid gemiddeld slecht gevolgd wordt. Bij AEGON is de compliancy met het inhuurproces ruim 90%. Hoe men deze compliancy bereikte werd duidelijk uiteen gezet in een levendige presentatie.

Na een uitstekende lunch verzorgd door Meeting Plaza, was het de beurt aan Sander Koolen van Harvey Nash. De presentatie van Sander stond volledig in het teken van de wetgeving rondom inhuur. Een zeer actueel onderwerp met de recente wetsontwikkelingen voor wat betreft de WAADI, disculpatieregeling en de voorgenomen plannen met betrekking tot de VAR. Sander wist deze normaliter droge kost op een onderhoudende manier te presenteren.