Een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) opdracht.

U krijgt de VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Hebt u wel strafbare feiten gepleegd, dan wordt beoordeeld of uw strafbare gedrag relevant is ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Voor het aanvragen van een VOG is een standaard formulier nodig dat u moet afgeven bij de afdeling Burgerzaken van uw woonplaats. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. Na afgifte van het aanvraagformulier ontvangt u direct een aanvraagnummer of een schriftelijke bevestiging dat de aanvraag in behandeling is genomen.

Doorgaans is de doorlooptijd voor het verkrijgen van een VOG 2 tot 4 weken.