"CIO moet steeds grotere bijdrage leveren aan omzet"

CIO Survey 2016 - Harvey Nash en KPMG.png
Chief Information Officers van grote ondernemingen moeten een steeds grotere bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat en rapporteren steeds vaker rechtstreeks aan de CEO. Bovendien verschuift het aandachtsgebied van de CIO aanzienlijk. De huidige CIO wordt in toenemende mate geconfronteerd met uitdagingen die nauwelijks raakvlakken hebben met de traditionele IT. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij niet alleen de verantwoordelijkheid heeft voor het bestrijden van de groeiende risico's op het vlak van cyberbeveiliging, maar ook geacht wordt om samen met de Raad van Bestuur de strategie op het gebied van innovatie en digitale transformatie vorm te geven. Aanpassingsvermogen, overredingskracht en het vermogen om het hoofd koel te houden in onzekere tijden vormen op dit moment dan ook de belangrijkste vaardigheden waarover de CIO van vandaag moet beschikken. Dit blijkt uit de internationale CIO Survey 2016 van KPMG en Harvey Nash onder ruim drieduizend CIO's. Eén op de drie CIO's rapporteert op dit moment rechtstreeks aan de CEO. Vorig jaar was dit nog iets meer dan 20%. Bijna twee derde geeft bovendien aan dat zij zich nu vooral richten op IT-projecten die geld opleveren in plaats van projecten die kosten besparen. Dat betekent dat de aandacht voor operational efficiency en een stabiele IT-prestatie, van oudsher belangrijke prioriteiten voor de CIO, naar de achtergrond verdwijnt.

"De CIO breidt zijn invloed dus duidelijk uit", constateert Jan-Leen 't Jong, algemeen directeur van Harvey Nash. 't Jong: "Hij wordt binnen de organisatie echter wel geconfronteerd met het grootste tekort aan IT-kennis en -vaardigheden sinds de grote recessie, nu bijna tien jaar geleden. Iets minder dan 70% van de onderzochte CIO's vindt dat een gebrek aan talent een belangrijk obstakel vormt om het tempo waarin de wereld verandert te kunnen volgen. Vooral op het gebied van data analytics schiet de kennis van de organisatie tekort. En ook voor wat betreft de ontwikkelingen in het digitale domein en beveiliging vindt de CIO dat de organisatie kennis en kunde ontbeert. De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen in het digitale domein een grote invloed gehad op de rol van de informatietechnologie in nagenoeg iedere type organisatie. Nieuwe bedrijven zijn erin geslaagd complete sectoren overhoop te gooien. We zien nu echter dat steeds meer bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden om zich hier beter tegen te wapenen. Ruim 30% van de CIO's geeft aan dat zij inmiddels beschikken over een bedrijfsbrede visie en strategie voor het digitale domein. Iets meer dan 10% geeft aan nog niet over een dergelijke strategie te beschikken."

Uit het onderzoek van KPMG en Harvey Nash blijkt dat bijna 40% van de bedrijven de verantwoordelijkheid voor de digitale strategie inmiddels heeft belegd op het niveau van de Raad van Bestuur. "Steeds meer bedrijven gaan ertoe over om naast de Chief Information Officer (CIO) een Chief Digital Officer (CDO) te benoemen die die digitale strategie van de onderneming voor zijn rekening neemt", zegt William Koot, partner bij KPMG IT Advisory. Koot: "Inmiddels kent één op de vijf bedrijven een dergelijke functie. De aanwezigheid hangt vooral af van de omvang van de organisatie. Bedrijven met IT-budgetten van meer dan $ 100 miljoen blijken vaker te beschikken over de een CDO dan ondernemingen die het met minder geld moeten doen. Overigens is zo'n 16% van de onderzochte bedrijven de digitale strategie nog altijd het exclusieve domein van de IT-afdeling. Bijna 10% heeft de deze strategie bij de marketingafdeling belegd."

Klik hier voor meer informatie en voor een gratis digitaal exemplaar.