Chief Information Officer ziet strategische rol steeds verder teruglopen

linkedin bannerCIO Survey 2018.jpg


CIO's zien hun strategische rol binnen de onderneming steeds verder teruglopen. Steeds minder vaak ook maakt hij deel uit van het bestuur.

Met de opkomst van de Chief Digital Officer (DCO) en het feit dat beslissingen over IT-bestedingen steeds vaker buiten de IT-afdeling om worden genomen, komt de CIO onder steeds grotere druk te staan om strategische waarde aan de onderneming toe te voegen. Dit blijkt uit de internationale CIO Survey 2018 van KPMG en Harvey Nash onder bijna 4.000 CIO's in 84 landen.

Bijna 10% van de onderzochte IT-bestuurders is van mening dat zijn rol steeds minder strategisch aan het worden is. Bijna tweederde van de onderzochte CIO's maakt bovendien nog deel uit van de Raad van Bestuur. Vorig jaar was dit nog ruim 70%. "De strategische invloed van de CIO lijkt dus steeds beperkter te worden", constateert William Koot, partner bij KPMG Digital Advisory.

Koot: "Het toenemend gebruik van 'shadow IT', de opkomst van de CDO en de veranderende aard van de technologie hebben tot gevolg dat het belang van de rol van de CIO afneemt."

Digitale strategie nauwelijks effectief

Toch is het huidige tijdperk volgens Koot de beste tijd om CIO te zijn.

Koot: "De succesvolle CIO neemt het heft in eigen handen om meer invloed te kunnen uitoefenen en gaat bijvoorbeeld op zoek naar mogelijkheden om 'shadow IT' binnen de organisatie te omarmen en transparant te maken. Op dit moment vormt de beweging naar digitale platformen en oplossingen vooralsnog een enorme uitdaging voor veel IT-bestuurders.

Hoewel ondernemingen aangeven dat een effectieve digitale strategie essentieel is om dataveiligheid te kunnen waarborgen, worstelen veel bedrijven met een succesvolle aanpak. Bijna 80% geeft aan dat hun digitale strategie in beperkte mate of helemaal niet effectief is. Ruim 30% vindt dat zij niet in staat zijn de juiste mensen met de juiste digitale vaardigheden aan zich te binden en te ontwikkelen. Om de digitale strategie succesvol te maken, kiezen steeds meer bedrijven voor een CDO. En met succes. Bedrijven met een CDO hebben in het algemeen twee keer zo vaak een duidelijke en overtuigende digitale strategie dan ondernemingen zonder deze functie."

IT-investeringen terug op oude niveau
Uit de CIO Survey blijkt verder dat bij de helft van de ondernemingen het budget voor IT het afgelopen jaar is gestegen. De helft verwacht bovendien dat de investeringen in IT de komende twaalf maanden zullen toenemen.

"Een signaal dat de IT-investeringen terug zijn op het niveau van vóór de crisis", constateert Jan-Leen 't Jong, algemeen directeur van Harvey Nash. 't Jong: "Digitalisering en transformatie staan bij veel bedrijven dan ook steeds hoger op de agenda. Dat heeft gevolgen voor het personeelsbestand. Bijna de helft van de bedrijven verwacht dat het aantal specialisten bij de IT-afdeling het komende jaar zal toenemen. Ondanks het feit dat steeds meer ondernemingen hun IT in de cloud beheren en afdelingen IT-onderdelen steeds vaker in eigen beheer nemen."

Cyberveiligheid hoger op de agenda
't Jong constateert dat de IT-bestuurder van vandaag voor de grote uitdaging staat om in een omgeving die bolstaat van de risico's de eigen organisatie te verschaffen van waardevolle klantgegevens.

't Jong: "De betrouwbaarheid van de data alsmede het gevaar dat gegevens op straat komen te liggen is de grootste zorg van de bestuurder. Bedrijven nemen dan ook steeds meer maatregelen om de beveiliging van data te waarborgen. Bijna 50% van de CIO's geeft aan dat het voorkomen van internetcriminaliteit dit jaar de belangrijkste prioriteit is. Vergeleken met vorig jaar heeft het onderwerp een grote sprong voorwaarts gemaakt op de bestuursagenda. Bijna 80% ziet de georganiseerde internetcriminaliteit als de grootste bedreiging voor de organisatie. Ter vergelijking, niet meer dan 20% ziet de concurrentie als het grootste dreigement.

De bestuurders hebben op dit moment echter weinig vertrouwen in de weerbaarheid tegen cyber. Slechts 20% van de bedrijven vindt dat zij in staat zij om zich afdoende te verdedigen tegen internetcriminaliteit."

Meer informatie
Harvey Nash B.V.
Sharon Chrifi
Marketing & Communicatie Manager
0346-581070
marketingnl@harveynash.com