Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

DBA debat

Het in de Tweede Kamer gevoerde debat over de wet DBA heeft weinig tot niets opgeleverd. Voorstellen vanuit de Kamer om snel een tussenoplossing te introduceren, bijvoorbeeld door te stellen dat opdrachten boven een bepaald tarief 'DBA proof' zijn, werden door de Staatsecretaris van de hand gewezen. Hij wil geen overhaaste stappen zetten in het aanpassen van de wet DBA, want dat zou leiden tot nog meer onrust. Het kabinet blijft eraan vasthouden dat het niet uitdelen van boetes voldoende zekerheid aan opdrachtgevers moet bieden om toch weer zelfstandige professionals in te huren. Echter wat kwaadwillendheid nu wel of niet is, is door het debat niet duidelijker geworden.

Wat wel duidelijk is geworden is dat de aangekondigde herijking van de begrippen leiding&toezicht en vrije vervanging niet voor de verkiezingen zal worden afgerond. Voorlopig hoeven we hier dus niets van te verwachten. Tevens zal na de verkiezingen het politieke veld er waarschijnlijk erg anders uitzien. Het is daarmee maar zeer de vraag wat er met het ZZP-dossier gaat gebeuren.

Harvey Nash blijft ook na dit debat van mening dat wij moeten voldoen aan de wet DBA en dat daarbij een inspanningsverplichting hoort om DBA proof in te huren. Harvey Nash informeert haar klanten en de zelfstandige professionals op korte termijn over hoe haar beleid voor 2017 wordt ten aanzien van de wet DBA. Dit beleid wordt natuurlijk met de klanten nader ingevuld.

Klik hier voor een kort verslag over het debat van donderdag 8 december jongstleden.