Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

De positie van de DGA in de wet DBA

Harvey Nash krijgt regelmatig de vraag voorgelegd of een zelfstandige opdrachtnemer die werkt vanuit een eigen B.V. ook onder de wet DBA valt. Vaak wordt gedacht dat niet zo is, waarbij als argument gebruikt wordt "ik ben geen ZZP-er, maar in loondienst van mijn B.V. en ik draag zelf de loonheffingen af'. Helaas gaat die vlieger niet op en dient bij de inhuur van een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een B.V. er ook rekening gehouden te worden met de gevolgen van de Wet DBA. Voor dga's was er een speciale VAR, waarmee het risico op een naheffing werd weggenomen. De wet DBA heeft de VAR afgeschaft, dus het risico is weer terug.

Dit risico ligt niet primair in de loonbelasting en de premies volksverzekeringen (die draagt de dga inderdaad zelf af), maar in de werknemersverzekeringen. Een dga is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dus indien de Belastingdienst bij een controle de werkrelatie tussen de opdrachtgever en de dga aanmerkt als een dienstverband, dan vindt er een naheffing van deze werknemersverzekeringen plaats. De Belastingdienst licht hun standpunt toe in het volgende filmpje, klik hier.

Het is overigens in principe niet van belang of de dga samen met andere dga's vanuit één werkmaatschappij opdrachten verricht. Het risico zou wel kleiner kunnen zijn omdat er duidelijker sprake is van ondernemerschap. Echter het contracteren op basis van een modelovereenkomst en het toetsen op het ontbreken van een dienstbetrekking (gezag, arbeid, loon) blijft noodzakelijk.