Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

DBA: de waarde van een goede opdrachtomschrijving

Iedereen lijkt te zijn overtuigd dat het goed omschrijven van de opdracht van een ZP-er uitermate belangrijk is om risico's te gaan uitsluiten. Immers een zelfstandige professional wordt gecontracteerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Dit is een wettelijk benoemde overeenkomst (BW:7:400) die het verrichten van arbeid regelt, naast de twee andere vormen (de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst tot aanneming van werk). Het is daarbij essentieel (en de naam van de overeenkomst duidt hier al op) dat er sprake is van een concrete opdracht. Naarmate de aanduiding van de opdracht gesloten is (een duidelijk begin en einde heeft), herkenbaar is en een specifiek karakter heeft, wordt het duidelijk dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het bij een specifieke opdrachtomschrijving meer dan aannemelijk dat aanwijzingen en instructies (leiding & toezicht) minder aan de orde zullen zijn.

Voor iedereen is het een uitdaging om een goede opdrachtomschrijving te maken. In het VAR-tijdperk is hier nagenoeg geen aandacht aan besteed. Meestal werd in een contract een functie benoemd en werd een algemene omschrijving van de werkzaamheden opgenomen (b.v. tester - testwerkzaamheden). Ook het aanvraagproces van de klant en de bijbehorende tooling (VMS) is gericht op het vastleggen van de gevraagde functie en de bijbehorende deskundigheid.

Harvey Nash adviseert opdrachtgevers in hun sourcingsproces alvast rekening te houden met de Wet DBA. Hiermee wordt geborgd dat vooraf duidelijk is of een inhuurbehoefte ingevuld kan worden met de inzet van een ZP-er. Tevens wordt de inhuurbehoefte duidelijk geformuleerd (in de vorm van een goede opdrachtomschrijving) en zijn de randvoorwaarden duidelijk (b.v. de maximale duur). Onze Quick Aanvraag Scan toetst op hoofdlijnen (op basis van een beslisboom) of de inhuurbehoefte met een ZP-er ingevuld kan worden en komt via vijf stappen tot een opdrachtomschrijving. De aanvraag wordt DBA-proof in de markt uitgezet , waardoor de leveranciers van de opdrachtgever weten dat zij op de aanvraag ZP-ers kunnen voorstellen. Bijkomend voordeel is dat de aanvraag goed gekwalificeerd wordt, wat ook kwaliteits- en efficiencyvoordelen met zich meebrengt (leveranciers hebben meer informatie om gerichter te zoeken naar kandidaten).