Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

Bovib modelovereenkomst

Sinds eind januari ligt de Bovib modelovereenkomst ter goedkeuring bij de Belastingdienst. Sindsdien is er veelvuldig contact geweest om tot overeenstemming te komen. Er is met name een flinke discussie geweest omtrent het vinden van een oplossing ten aanzien van het voorkomen van  de fictieve dienstbetrekking. De Bovib heeft diverse oplossingen voorgesteld en uiteindelijk is er overeenstemming bereikt. Er ligt nu zo als dat wordt genoemd een onderhandelingsresultaat op tafel. Het wachten is nu nog op de modelovereenkomst die via het formele proces binnen de Belastingdienst wordt afgestempeld. De verwachting is dat dit  in oktober 2016 wordt afgerond. Binnenkort hoort u uiteraard meer over de Bovib modelovereenkomst. Tevens is het goed om te weten dat de Bovib ook de relatie tussen de klant en de intermediair via een template 'mantelovereenkomst' heeft voorgelegd aan de Belastingdienst. Dit is met name nuttig  voor hoe de driepartijen relatie wordt vormgegeven en welke verplichtingen partijen over en weer hebben (o.a. ter voorkoming van een dienstverband). De komende tijd is het ook zaak dat de overeenkomst tussen Harvey Nash en haar klanten DBAproof wordt. De Bovib modelovereenkomst kan hierin een goede houvast zijn om afspraken vorm te geven.