Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

DBA-Proof werken

DBA-proof werken.jpg


In de praktijk!


Wij doen er alles aan om ZP'ers die via Harvey Nash werken te ontzorgen en DBA-proof hun werkzaamheden uit te laten voeren bij onze opdrachtgevers.

 

Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de wet DBA. Dit betekent dat de VAR vervangen wordt door een werkwijze met modelovereenkomsten. Tot 1 mei 2017 geldt er een implementatiefase. In deze periode hebben alle partijen de tijd om over te gaan op een modelovereenkomst en de daarbij behorende werkwijze. In deze periode bestaat er geen risico op naheffingen, mits aangetoond kan worden dat men bezig is met de implementatie van een modelovereenkomst. Dit noemen wij de inspanningsplicht. Op de website van de Belastingdienst kunt u hierover meer informatie vinden.

Sinds 1 mei jongstleden werkt Harvey Nash voor nieuwe opdrachten van ZP'ers, voorlopig met de gepubliceerde goedgekeurde modelovereenkomst voor tussenkomst (met kenmerk 9015550000-09-2). Deze overeenkomst wordt gebruikt totdat de Bovib-modelovereenkomst is goedgekeurd door de Belastingdienst. Zodra de Bovib-modelovereenkomst is goedgekeurd neemt Harvey Nash die in gebruik. Op deze manier voldoen wij vanaf 1 mei 2016 aan de eisen van de Belastingdienst ten einde naheffing te voorkomen over het transitiejaar (van 1 mei 2016 tot 30 april 2017). En alle betrokkenen kunnen op deze manier direct al ervaring opdoen met de aangepaste processen.

DBA-proof
Er is meer nodig om volledig DBA-proof te kunnen werken. Zo dient een dienstverband uitgesloten te zijn. Om dit te kunnen bepalen is er binnen Harvey Nash een nieuwe werkmethode ontwikkeld. Onderdeel van deze methode is dat de input van de ZP'er, waaronder de ondernemerscheck van de Belastingdienst, de input van de opdrachtgever en de analyse van Harvey Nash benodigd zijn om vast te stellen of er wel/geen sprake zou kunnen zijn van een dienstverband. Indien uit onze scan blijkt dat er niet gewerkt kan worden via een modelovereenkomst dan zoeken wij met de opdrachtgever en ZP'er naar een gepaste oplossing (bijvoorbeeld dat een opdracht op basis van een arbeidsovereenkomst met Harvey Nash wordt uitgevoerd).

 

Voor bestaande opdrachten van ZP'ers zijn wij in overleg met onze opdrachtgevers over de implementatie. Harvey Nash en de opdrachtgevers stellen een zogenaamd transitieplan op, waarbij per ingehuurde ZP-er in kaart wordt gebracht of en wanneer een ZP'er over kan gaan op een modelovereenkomst. Hiervoor zal ook input vanuit de ZP-er noodzakelijk zijn.  De deadline is gesteld om deze transitie uiterlijk 31 december 2016 afgerond te hebben. Wanneer een inzet verlengd wordt, ontvangt de betreffende ZP'er dus voorlopig nog geen modelovereenkomst maar een brief met de bevestiging van de verlenging van het contract, waarin ook de afspraken met betrekking tot de implementatiefase worden bekrachtigd. Hiermee wordt voldaan aan de door de Belastingdienst vereiste inspanningsverplichting.

 

Goed geregeld!

Onze collega's weten precies wat er nodig is om volgens de nieuwe standaard te werken en te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Wij zorgen ervoor dat samen met alle betrokken partijen alle benodigde input volledig is, zodat iedereen zich kan focussen op zijn/haar kerntaken.