Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

Wet DBA in de praktijk

Boeken_iStock_000046282572_Medium.jpg

Wet DBA in de praktijk

Zowel voor de opdrachtgever als de zelfstandig professional (ZP'er) verdiept Harvey Nash zich in de wet DBA om ervoor te zorgen dat alle partijen een duidelijke en transparante werkwijze wordt aangereikt. Een manier die werkbaar moet zijn en waarbij de wet DBA wordt nageleefd volgens duidelijke afspraken die worden overeengekomen in een goede modelovereenkomst. In principe willen wij gebruik maken van de Bovib modelovereenkomst. Dit is de overeenkomst die door deze branchevereniging voor intermediairs en brokers is voorgelegd aan de Belastingdienst. De overeenkomst biedt meer zekerheden dan de overeenkomsten die reeds door de Belastingdienst gepubliceerd zijn. De gepubliceerde overeenkomsten zijn vaag en algemeen (m.b.t. leiding en toezicht en de maximale duur van de opdracht), wat in onze ogen veel risico's met zich meebrengt. Je kunt het vergelijken met het rijden op een snelweg waarbij niet aangegeven is hoe hard je mag rijden. Pas zodra de bekeuring binnenkomt, blijkt hoe hard je mocht rijden! In de diverse uitingen van de Belastingdienst (zoals de brief die recent naar alle ZP'ers is gestuurd) stelt de Belastingdienst steeds dat met de afschaffing van de VAR, alles blijft zoals het was. Iedereen die voor de inwerktreding van de wet DBA zelfstandige is, is dat na de inwerktreding ook. Dit is niet (altijd) waar en onbegrijpelijk. Omdat de Belastingdienst niet duidelijk is over wat wel c.q. geen leiding en toezicht is en wanneer een opdracht te lang duurt, loopt een ZP'er het risico in een dienstverband te werken met alle (financiële) gevolgen van dien. Daarom wil de Bovib de afspraken met de Belastingdienst wel SMART maken. Om tot een goede werkbare modelovereenkomst te komen, is er de afgelopen periode veel overleg geweest met de Belastingdienst en heeft de Bovib een voorstel voor een modelovereenkomst ingediend. Deze is nog niet door de Belastingdienst goedgekeurd, overleg is nog in volle gang.

 

De implementatiefase

Per 1 mei 2016 gaat de wet DBA in, waardoor de VAR voor ZP'ers vervangen wordt door een werkwijze met modelovereenkomsten. Tot 1 mei 2017 geldt er een implementatiefase. In deze periode hebben alle partijen de tijd om over te gaan op een modelovereenkomst en de daarbij behorende werkwijze. In deze periode bestaat er geen risico op naheffingen, mits aangetoond kan worden dat men bezig is met de implementatie van een modelovereenkomst. Dit noemen wij de inspanningsplicht. Op de website van de Belastingdienst kunt u hierover meer informatie vinden.

 

De inspanningsplicht

Wij zijn in overleg met onze opdrachtgevers over de implementatie. Harvey Nash en de opdrachtgevers stellen een zogenaamd transitieplan op, waarbij per ingehuurde ZP'er in kaart wordt gebracht of en wanneer een ZP'er over kan gaan op een modelovereenkomst. Hiervoor zal ook input vanuit de ZP'er noodzakelijk zijn. Harvey Nash stelt als deadline om deze transitie uiterlijk 31 december 2016 afgerond te hebben.

 

Nieuwe inzet ZP'er

ZP'ers die beginnen aan een nieuwe opdracht via Harvey Nash, ontvangen van ons voorlopig nog geen modelovereenkomst (in afwachting van de goedkeuring van de Bovib modelovereenkomst). In het contract is wel een artikel over de wet DBA opgenomen, met daarin afspraken over de implementatiefase.

 

Verlenging inzet ZP'er

Wanneer een inzet verlengd wordt, ontvangt de betreffende ZP'er een brief met de bevestiging van de verlenging van het contract, waarin ook de afspraken met betrekking tot de implementatiefase worden bekrachtigd.

 

Vragen?!

Wij snappen dat de wet DBA een hoop vragen op kan roepen. Wij blijven op regelmatig basis communiceren om alle betrokken partijen voldoende te informeren over alle ontwikkelingen. Mochten er tussentijds toch vragen zijn, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Harvey Nash.