Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

Haalt de wet DBA de eindstreep?

Het zijn spannende tijden voor ZZP'ers, intermediairs en opdrachtgevers. De Wet DBA die de VAR voor ZZP'ers afschaft en een werkwijze introduceert met modelovereenkomsten, creëert veel onrust. Vorige week kopte het Financieel Dagblad nog 'Bedrijven in paniek over ZZP'ers!'. Het leek erop dat deze paniek ook oversloeg op Staatssecretaris Wiebes. Hij miste namelijk de deadline van 11 januari, die de Eerste Kamer had gesteld om belangrijke vragen beantwoord te zien worden. Hierdoor is besloten om het debat van 19 januari uit te stellen naar 26 januari a.s. Het is onbekend of op die dag ook gestemd gaat worden, normaal gesproken is dat een week later. Op de website van de Eerste Kamer staat dan ook dat de eventuele stemmingen zijn voorzien voor 2 februari. Dit betekent dat inwerkingtreding per 1 april a.s. in principe niet meer haalbaar is.

Ook is het maar de vraag of de Eerste Kamer de wet gaat aannemen. D66 en CDA liggen dwars en hebben kritische vragen gesteld. Verrassend is dat de VVD ook een kritische stelling inneemt. Voor ons wat minder verrassend, gezien het gesprek dat de Bovib recent heeft gehad met een VVD senator, die betrokken is bij dit dossier. De genoemde partijen zijn van mening dat het afschaffen van de VAR zoveel onzekerheden voor de arbeidsmarkt met zich meebrengt, dat de wet meer kwaad dan goed doet. De wet is in hun ogen geen effectief middel om schijnzelfstandigheid aan te pakken. In plaats daarvan zou er meer ingezet moeten worden op handhaving door de Belastingdienst. Ook de urgente noodzaak om de VAR te vervangen door modelovereenkomsten  is niet duidelijk. Het lijkt de kritikasters uit de Eerste Kamer verstandiger om eerst aan de hand van de conclusies van het interdepartementaal beleidsonderzoek ZZP (IBO-ZZP) een broodnodige fundamentele herbezinning op de inrichting van de arbeidsmarkt te laten plaatsvinden.

Inmiddels heeft de Staatssecretaris antwoord gegeven op de vragen uit de Eerste Kamer. Hij stelt dat handhaving door de Belastingdienst inderdaad nodig is, maar dit kan onvoldoende met de VAR. De Belastingdienst moet kunnen handhaven bij de opdrachtgever  en hiervoor is het afschaffen van de VAR noodzakelijk. Wiebes blijft er ook bij dat schijnzelfstandigheid een urgent probleem is (er zijn minimaal 15.000 schijnzelfstandigen) en dat de aanpak van dit probleem los staat van de discussie die nog gevoerd gaat worden op grond van het IBO-ZZP.

De regering houdt dus voet bij stuk. Zal de Eerste Kamer dat ook doen? 26 januari weten we meer.

Ondertussen gaat Harvey Nash door met het treffen van de voorbereidingen op de Wet DBA. Zoals eerder gemeld, volgen wij hierbij de strategie van de Bovib. Het opstellen van de intermediaire modelovereenkomst nadert de afronding. Dit betekent dat deze maand de modelovereenkomst aan de Belastingdienst zal worden voorgelegd.

Naar onze mening zal, ondanks dat de Wet DBA eventueel niet doorgaat of weer wordt uitgesteld, de handhaving van de Belastingdienst in het kader van de VAR worden geïntensiveerd. Het is daarbij van belang dat opdrachtgevers en intermediairs de juiste overeenkomsten en beheersmaatregelen gaan hanteren. Harvey Nash zal hierop voorbereid zijn en u blijven ontzorgen.