Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

WWZ in de praktijk

Binnen onze Contract Management-dienstverlening worden niet alleen zzp'ers onder contract genomen, maar ook professionals zonder eigen onderneming. Deze professionals komen dan voor de duur van het project in dienst van Harvey Nash. Gezien de tijdelijke inzet bij de opdrachtgever is het uitgangspunt altijd een tijdelijk dienstverband, wat logisch is gezien de relatie klant-Harvey Nash- professional. Wanneer Harvey Nash door een opdrachtgever wordt gevraagd om met een professional een arbeidscontract aan te gaan, was het voor Harvey Nash altijd al van belang om exact het arbeidsverleden van de professional in kaart te hebben. Een recent arbeidsverleden bij deze opdrachtgever heeft immers gevolgen voor de rechtspositie van de professional. En dat kan weer gevolgen hebben voor de eventuele arbeidsovereenkomst met Harvey Nash. Een voorbeeld hiervan is wanneer de professional reeds 2 jaar (al dan niet rechtstreeks) voor de opdrachtgever heeft gewerkt.

Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is deze toets nog belangrijker geworden. Per 1 juli 2015 is het arbeidsverleden namelijk eerder relevant. Harvey Nash dient voortaan rekening te houden met het arbeidsverleden indien de professional minder dan 6 maanden geleden (vóór de eventuele indiensttreding bij Harvey Nash) voor de opdrachtgever heeft gewerkt. Het komt hierdoor in de praktijk meer dan voorheen voor dat wij geen arbeidsovereenkomst kunnen aangaan met de professional.

 

Per 1 juli 2015 dienen wij ook rekening te houden met de transitievergoeding. Ook hier geldt dat, indien er een relevant arbeidsverleden is, het hierdoor opgebouwde recht op transitievergoeding moet worden meegenomen. Dit heeft invloed op de kostprijs om een professional te verlonen en dus uiteindelijk op het tarief dat de opdrachtgever betaalt. Een alternatief voor het verhogen van de kostprijs is om aan het eind van de arbeidsovereenkomst, de uit te betalen transitievergoeding door middel van een factuur aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Kortom: het onderbrengen van een professional bij Harvey Nash op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van het project, is nog steeds prima mogelijk, maar door de WWZ dient er met een aantal beperkingen rekening gehouden te worden.