Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

De Waadi en DGA

De Waadi-registratieplicht is nu 3 jaar van kracht. Bedrijven die personeel uitlenen moeten bij de Kamer van Koophandel (KvK) als uitlener geregistreerd staan. Een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat krijgt een boete. De inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, krijgen ook een boete (€ 12.000,- tot € 36.000,-). Door de registratieplicht Waadi is duidelijk welke ondernemingen arbeidskrachten uitlenen. Daardoor kunnen malafide uitzend-/detacheringsbureaus beter en sneller worden aangepakt. Over de effectiviteit van deze regelgeving is na 3 jaar echter nog weinig bekend.

 

Een nadeel van de wetgeving is wel dat de registratieplicht ook geldt voor zzp'ers met een BV (de DGA). Harvey Nash hanteert daarom de procedure dat de gecontracteerde zzp'ers met een BV aan de registratieplicht moeten voldoen. In de praktijk leidde dat wel eens tot discussies, omdat de zzp'er ervan overtuigd was dat de Waadi-registratie niet op hem of haar van toepassing was. Uitleg van Harvey Nash dat het een noodzakelijk kwaad is, zorgde ervoor dat de zzp'er toch aan de wettelijke registratie-eis ging voldoen. Met één e-mail naar de KvK was het dan ook snel geregeld.

De afgelopen maanden is deze discussie toch weer opgelaaid. Dit is veroorzaakt doordat minister Asscher het boetebeleid inzake de Waadi heeft aangepast. Indien geconstateerd wordt dat de zzp'er niet geregistreerd is én het een DGA betreft met een minimaal aandelenbelang van 90% in zijn/haar onderneming, wordt er geen boete meer opgelegd. Let wel, de wet is niet aangepast. De wet wordt dus overtreden, maar de boete is nihil. Het aanpassen van de wet was te veel moeite. Oftewel: we moeten nog steeds stoppen voor een rood verkeerslicht, wanneer we doorrijden worden we bekeurd, maar de boete is nul. Erg onduidelijk wat ons betreft.

 

Ook de informatievoorziening is nog steeds gebrekkig. Het Ministerie van SZW stelt in haar informatiebrochure dat registratie niet nodig is. Terwijl de KvK als eigenaar van het Handelsregister op haar website duidelijk stelt dat registratie wel noodzakelijk is. Toch maken wij ook mee dat zzp'ers door de KvK 'weggestuurd' worden omdat registratie niet van toepassing zou zijn. Wij stellen vast dat er per regiokantoor verschillende standpunten worden ingenomen.

 

Voorlopig volgt Harvey Nash de lijn van de Stichting Normering Arbeid (SNA), die in het kader van de NEN4400-certificering stelt dat Harvey Nash alleen zzp'ers met een BV mag inlenen die juist geregistreerd staan. Volstaan kan worden met de TBA-registratie, ook wel de Waadi-indicator genoemd. Inderdaad alleen een kwestie van een Waadi-vinkje hebben bij de KvK, zonder verdere negatieve gevolgen.

 

De komende tijd gaan wij in gesprek met de KvK met als doel eenduidigheid te creëren in de huidige problematiek. Uiteraard blijven wij u met onze nieuwsbrief informeren.