Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

Vervanging VAR

De vervanging van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) door de Beschikking geen Loonheffingen (BGL) is omgezet naar een nieuw plan om per 1 januari 2016 te gaan werken met modelovereenkomsten voor de inhuur van ZZP-ers. Deze overeenkomsten kunnen vooraf getoetst worden door de Belastingdienst. Ze geven opdrachtgevers dan vooraf de zekerheid dat ze geen loonheffingen hoeven in te houden bij de inhuur van zelfstandigen. Een belangrijke contractvoorwaarde is wel dat de zelfstandige niet onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkt. Uiteraard moet ook de feitelijke situatie overeenkomen met wat in de modelovereenkomst is vastgelegd. Is dit niet het geval dan kan de opdrachtgever alsnog te maken krijgen met een naheffing van de loonheffingen. Het plan legt dus een grotere verantwoordelijkheid bij de opdrachtgevers en daardoor worden dus de risico's rond de inhuur weer verhoogd. Via branche-organisatie Bovib trachten wij de besluitvorming in Den Haag te beïnvloeden en zijn wij samen met de andere Bovib-leden bezig om een dergelijk modelcontract vorm te geven. Over de voortgang van deze modelcontracten en het werken ermee houden wij onze relaties op de hoogte.