Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

Bezuiniging maakt plaats voor groei

Met alleen maar bezuinigen gaan we de oorlog niet winnen. De crisis houdt aan en we raken door de bezuinigingsmogelijkheden heen. De afgelopen jaren hebben we vooral de nadruk gelegd op kostenbesparing waardoor veel organisaties nu stil staan. Stilstand betekent echter op den duur achteruitgang. Er zijn de laatste jaren maar weinig koppen boven het maaiveld uitgestoken door innoverende organisaties. Zal dit tij nu gaan keren? Het lijkt er wel op.

 

Uit de Harvey Nash IT Leadership Survey blijkt dat groei hoog op de agenda staat voor het komende jaar. Ruim 2.000 CIO's hebben in dit onderzoek hun mening gegeven over verschillende relevante onderwerpen. Meer dan de helft van hen (56 procent) geeft aan dat ze vanuit de business nieuwe prioriteiten toegewezen hebben gekregen: de prioriteit van de CIO ligt bij het investeren in projecten die geld opbrengen, in plaats van het doorvoeren van bezuinigingen. De zoektocht naar groei is begonnen en organisaties kijken dan ook steeds meer naar opkomende markten om deze groei te kunnen bewerkstelligen.

 

Gat

Vorig jaar was consolidatie nog vaak het aandachtspunt van de CIO, dit wordt nu vervangen door groei. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol. Zo denkt 71 procent van de CIO's dat hun organisatie nieuwe technologie moet omarmen, omdat ze anders marktaandeel zullen verliezen. Dezelfde groep erkent echter dat er nog een groot gat bestaat tussen de ambitie van de organisatie op het gebied van innovatie en de realiteit op de IT-afdeling. We zijn er dus nog niet.

 

Om ineens weer over te stappen van bezuiniging naar (renderende) innovatie is natuurlijk een flinke omslag. In alle gevallen moeten het projecten zijn waarbij technologische innovatie het voor de organisatie mogelijk maakt haar groeidoelstellingen in de diepte en/of de breedte te bereiken. In het onderzoek komt naar voren dat CIO's steeds meer worden betrokken bij het verkorten van de time-to-market en het verbreden van de (afzet)markt van de organisatie. Bovendien heeft 48 procent van de CIO's in 2012 meer budget te besteden, dus ondervinden ze hierin minder beperkingen dan vorig jaar.

 

Snelheid van ontwikkelingen

Alle pijlers zijn gericht op groei, zo onderstreept het onderzoeksrapport. Wel schuilt daar een klein gevaar voor CIO's. In de scherpe focus op groei en winst mag de integratie van de IT-oplossingen in de business niet vergeten worden. Door de steeds korter wordende innovatiecyclus binnen IT kan het echte succes van het IT-project binnen de business in het geding komen. Het eerste project is afgerond, waarna gelijk het volgende project onder handen genomen wordt. Het is belangrijk om alert te blijven op het succes van de integratie van de IT in de business om te zorgen dat dit aan de wensen en eisen van de business voldoet. Dit is immers waar de innovatie zijn geld op moet gaan leveren. Het afgelopen jaar heeft slechts 45 procent van de CIO's het gevoel dat ze een goede integratie van de technologie binnen de organisatie bereikt heeft.

 

Het is boeiend om te zien dat CIO's gaan voor groei in plaats van bezuiniging. Het grotere budget en de intentie van CIO's om hier op te focussen belooft wat. Het is nu aan de doortastendheid van de CIO om te zorgen dat de nieuw gekozen richtingen ook echt van de grond komen. Ik ben benieuwd of we volgend jaar kunnen concluderen dat er meer koppen boven het maaiveld zijn verschenen.