Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

'Het Nieuwe Detacheren' bestaat niet

De detacheringswereld heeft te maken met veranderingen, dat zeker. De vorm van detacheren zelf is echter niet veranderd. Zo is het onderscheidend vermogen van de dienst gelijk gebleven: het maken van de vertaalslag tussen de aanvraag en het aanbod. Dit in tegenstelling tot veel marktplaatsen of portals die puur 'cv's schuiven' naar opdrachtgevers en hierbij onmogelijk rekening kunnen houden met de match tussen organisatie en kandidaat.


Netwerk in plaats van database

Veranderingen met betrekking tot detachering hebben vooral te maken met de ontwikkelingen op het gebied van social media en met de huidige economie. Zo bepaalde vijf jaar geleden de kwaliteit en grootte van de database het succes van een detacheerder. Dat geldt nu nog steeds, alleen praten we inmiddels over een (virtueel) netwerk, in plaats van de database. Een kwalitatief en uitgebreid netwerk betekent de kracht om een goede vertaling te maken. Dit is ook wel nodig, aangezien opdrachtgevers veeleisender zijn geworden.

Deze ontwikkeling heeft voornamelijk te maken met de huidige arbeidsmarkt, er is veel aanbod van professionals. Opdrachtgevers zijn erg kritisch over 'wat men in huis haalt' en intakes lijken steeds meer op sollicitatiegesprekken voor een vaste functie. Waar voorheen een match van 90 procent ruim voldoende was, wordt er nu zoveel mogelijk naar de 100 procent toegewerkt. Specifieke kennis en bovenal branche-ervaring van de professional zijn daarbij de belangrijkste selectiecriteria.


Doe-het-zelf-detachering?

Ondanks de veranderingen hebben detacheerders bij sommigen nog steeds het imago van 'cv-schuivers'. Dit imago wordt zelfs gevoed door de nieuwe mogelijkheden op social media vlak. Dit zorgt namelijk voor de perceptie bij opdrachtgevers dat zij ook zelf geschikte kandidaten kunnen vinden. Het vinden van kandidaten is in de huidige markt ook zeker niet meer de uitdaging. Wanneer opdrachtgevers zelf via een portaal of marktplaats een vacature plaatsen, kunnen er zo 180 reacties binnenkomen. Maar dan begint eigenlijk het werk pas: het matchen. Een manager heeft over het algemeen geen tijd en middelen om een selectieprocedure op te zetten en alle kandidaten te analyseren. En daar komt de inhoudelijke vertaalslag weer om de hoek kijken.

Detachering is niet vernieuwd

Bij Het Nieuwe Werken is de manier van werken én de output ingrijpend veranderd. Er moet gestuurd worden op resultaat en ook de vorm van werken lijkt niet eens meer op die van voorheen. Bij detachering blijven de vorm en de output gelijk. Ondanks de economische ontwikkelingen en de veranderingen op het gebied van social media, verandert de kern van de dienstverlening niet. Het draait nog steeds om het maken van de perfecte vertaalslag van de aanvraag. Hiermee kan dé juiste specialist uit het netwerk worden geselecteerd; de optimale match. Dit is niks nieuws onder de zon.