Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

Hoe populair is flexibele inzet nu eigenlijk?

In onze jaarlijkse internationale CIO survey is onder meer onderzoek gedaan naar de positie van "Flexible labour" binnen de organisaties. De uitkomsten geven aan dat de populariteit van flexibele inzet toeneemt. Gedurende de recessie is aangetoond dat voor de fluctuerende vraag naar talent een balans tussen vaste en tijdelijke medewerkers een waardevol effect heeft gehad op de resultaten van de bedrijfsvoering.


Het blijkt dat de voorkeur blijft om het flexibele deel van de medewerkers te continueren om daarmee alert en wendbaar te blijven in de snel veranderende marktcondities.

Bijna 10 procent van de global IT leaders passen zelfs een model toe waarin meer dan de helft van hun beschikbare talent wordt ingevuld door flexibele opties. Het grootste deel (76%) hanteert een flexibele schil die een kwart uit maakt van de totale bezetting.

Het is interessant te zien hoe deze feiten zich verhouden tot die in Nederland.

Het onderzoek toont aan dat de Nederlandse IT leidinggevenden meer afhankelijk zijn van flexibele inzet dan hun collega's wereldwijd; 43% werkt met meer dan een kwart flexibele contracten. De voorkeur voor deze toepassing blijft waarschijnlijk voortduren, 78 procent geeft aan de huidige verhouding te continueren of zelfs te vergroten.

Deze uitkomsten passen geheel in de voorspellingen dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal blijven toenemen. Het efficiënter kunnen reageren op economische ontwikkelingen en marktomstandigheden is niet de enige reden, het is ook de noodzaak van het kunnen inzetten van hoogwaardig en resultaat gericht specialisme op het juiste moment. Het is een gegeven dat specialisme en resultaatgerichtheid de waarden zijn van de ZP-er.

Recent heeft MT Management Team, een onderzoek gedaan naar de impact van de flexibele schil op een organisatie en de resultaten zijn interessant: Van de ondervraagden stelt slechts 7,3 % dat de flex schil meer tijd en inzet vergt. Daar tegenover zegt 24,1 % dat de vaste medewerkers juist méér tijd vragen dan de flexibel inzetbare. Op de vraag: "Wat vindt u van de betrokkenheid van het flexibel personeel in uw bedrijf/organisatie" antwoordt 36% flexibel personeel is minder betrokken, 58 % flexibel personeel is even betrokken, 7 % flexibel personeel is meer betrokken, Dus 65 % is gelijk of zelfs meer betrokken dan vast personeel!

Voeg die betrokkenheid dus toe aan de waarde van de ZP-er.