The Power Of Talent

Vi levererar de bästa talangerna

Genom vårt breda tjänsteutbud och långa erfarenhet

Vårt företag Vår vision och våra värderingar

Vår Vision

Vi vill göra skillnad genom att erbjuda och utveckla ledare och medarbetare som gör våra klienter mer framgångsrika och vårt samhälle bättre att arbete, verka och leva i.

Våra Värderingar

För att lyckas med vår vision har vi enats om ett antal värderingar som alla arbetar enligt – varje dag och i alla projekt. Värderingarna är mer än bara vackra ord på ett papper - de är även våra viktigaste verktyg i vår strävan att hjälpa våra kunder att lyckas med sin talangstrategi. Det handlar helt enkelt om att berätta för våra kunder vad de kan förvänta sig av ett samarbete med Harvey Nash och varför man ska välja just oss.

Core Values

Det är ingen slump att vi placerat ”passion” i centrum - vi tycker att rekrytering är det roligaste som finns. Ett samarbete med oss kännetecknas av medarbetare som brinner för att göra allt för sina uppdragsgivare.

Hos oss får du tillgång till samtliga våra medarbetare - vi kallar det för att nätverka både inåt och utåt. För dig innebär det större möjligheter att lyckas med din rekrytering. Vi är nämligen rätt säkra på att 100 hjärnor gör ett bättre jobb tillsammans än enskilda medarbetare som arbetar på egen hand. På Harvey Nash är den störste hjälten den som hjälper en kollega. Vi tror också på att det vi gör idag ska gagna oss på lång sikt - en kandidat idag är en viktig uppdragsgivare imorgon. Och det främsta beviset på att vi lyckas är nöjda, återkommande kunder. Samtidigt älskar vi att utmana våra kunder och få dem att tänka nytt - vi gillar att presentera innovativa lösningar på de utmaningar vi ställs inför.

Vi kombinerar också en hög ambitionsnivå med höga kvalitetskrav. Det gäller våra kunniga medarbetare, men också våra väl beprövade processer och metoder.

Etik, Sekretess och CSR

Etik & sekretess

Harvey Nash delger ingen information om en kandidat till kund eller andra externa kontakter innan vi fått kandidatens medgivande. Vi behandlar all information från kunder och kandidater strikt konfidentiellt.

Vi förbinder oss även till strikt sekretess om sådant som vi tar del av i samband med ett uppdrag. Vi avstår alltid från att söka efter kandidater i de företag som vi har ett nära samarbete med. Samtliga handlingar förvaras alltid på ett säkert sätt.

Alla kandidater blir vänligt och professionellt bemötta. Vi är också medvetna om att hur vi behandlar våra kandidater får inverkan på vår uppdragsgivares anseende.

Corporate Social Responsibility

Vi tycker att sociala, miljömässiga och etiska frågor är avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet. Att vara en del i Harvey Nash-koncernen innebär också att vara en värdefull bidragsgivare till samhället. Vi på Harvey Nash är alltid redo att stödja organisationer och initiativ som gynnar samhället i stort. Exempel på detta är att vi varje jul väljer att stödja en svensk välgörenhetsorganisation, t ex BRIS och Barncancerfonden. Vi samarbetar också med organisationen Våga Börja Prata.

Vill du läsa mer om hur vi tänker kring CSR finns ytterligare information här.