The Power Of Talent

Hur kan du och ditt företag nå era mål?

Vi berättar gärna om hur vi kan hjälpa till

Vad vi Gör Rekryteringsprojekt

Ibland uppstår ett behov av att rekrytera ett större antal personer vid ett enstaka tillfälle. Vi har stor vana av den typen av rekryteringar och sätter då ihop ett team från oss som bistår vår kund under hela projektet. Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Apoteksbolag

uppstart av ny verksamhet, rekrytering av 70-talet tjänster både genom search och annonsering. Harvey Nash hanterade hela processen för respektive rekrytering och hade också en dedikerad projektledare som informerade kunden om status i processen löpande.

Försäkringsbolag

rekrytering av 15-talet projektledare i samband med konsultväxling. Ett längre projekt där ett team från Harvey Nash bestående av både researcher och konsulter arbetade nära kunden och hade avstämningar på veckobasis

Ett företag som erbjuder förvaringslösningar

flytt av marknadsavdelning från en ort till en annan. Harvey Nash bistod i hela rekryteringsprocessen med nyrekrytering av majoriteten av teamet då enbart ett fåtal av de tidigare medarbetarna valde att följa med i flytten.

Vi har också erfarenhet av stora traineeprojekt, där det handlar om att hitta ett stort antal trainees till för en kunds räkning. Det innebär att vi skräddarsyr ett större team hos oss som tar hand om hela traineeprocessen.