The Power Of Talent

Vad ska du som chef tänka på när du ska rekrytera?

Att hitta rätt person är inte alltid det lättaste och därför finns vi som rekryteringsföretag för att hjälpa till.

På Harvey Nash är vi specialiserade på att hitta kandidater och utvärdera hur de kan passa våra uppdragsgivares behov och önskemål. Vi har ett brett nätverk av kvalificerade kandidater och medans vår styrka ligger i search arbetar vi även med annonsprocesser, inte bara i syfte att identifiera kandiater men ofta för att skapa uppmärksamhet och bygga employer brand. Oavsett så behöver vi en bra grund att stå på och ett bra samarbete med våra uppdragsgivare. För att hjälpa dig som rekryterande chef och då speciellt i search uppdrag, att hitta rätt kompetens har vi nedan listat ett par tips:

Tänk efter först
Innan vi börjar leta måste vi veta vad det är vi söker så här gäller det att göra en ordentlig analys och fundera på vad det är man behöver. Är det en person som ska komma in och driva en förändring eller är det någon som ska förvalta? Det är också viktigt att tänka på vad som verkligen är krav och vad som är meriterande. Det är viktigt att ha en önskelista som är rimlig och inte är för smal eller bred. För att locka bra kandidater som är motiverade behövs det en utmaning i rollen. Glöm inte heller bort att bestämma redan från början vilka hos er som ska träffa kandidater och tycka till om vem som slutligen ska få rollen.

Tid är en faktor
Precis som med mycket annat så måste grunden ta lite tid dvs. analys och search. Det är viktigt att vi som er partner får möjlighet att sätta oss in i er verksamhet, intervjua key stakeholders och skapa oss en förståelse för er organisation. Detta ger oss bäst möjliga förutsättning för att representera er på ett förtroendeingivande vis utemot marknaden. Även om du lägger ut en rekrytering så behöver du som rekryterande chef kunna avsätta tid för avstämningarr och för att diskutera olika profiler under processens gång med oss. När det sen är klart och det är dags att börja träffa kandidater då gäller det att ni som företag har en plan och har avsatt tid redan från början. Boka in kalendrar för alla som ska träffa kandidaterna för att spara tid mot slutet. Se till att hålla en tajt tidsplan så att uppföljningsintervjuer, tester och dylikt löper på så att man snabbt kommer i mål.

Det är inte bara du som väljer
Idag är det kandidaternas marknad vilket innebär att de kan vara inne i flera processer samtidigt och därav att tiden är en viktig faktor. Det är också viktigt att tänka på i processer med kandidater som inte själva har sökt en roll, genom exempelvis annons, att det inte bara är ni som ska välja dem utan de som också ska välja er. Tänk igenom vad målet är med intervjun, läs på om kandidaten och tänk ut i förväg vad ni vill veta. Gå in i intervjun med ett öppet sinne, lyssna och våga att ställa följdfrågor. Tänk efter vad ni som företag vill förmedla och ge en ärlig bild om vilka ni är. Ett sätt att få en bra bild kan vara att komplettera intervjun med ett case. Om du är osäker på en kandidat - träffa hen hellre en gång extra.

Olika är bra
Våga att tänka utanför boxen. Det är lätt att välja någon som är lik en själv men att få in någon som är olik en själv kan vara bra och ge den extra boost företaget behöver. Många letar efter någon som tickar i alla boxar på såväl krav som meriterande från önskelistan, som är mellan 35-40 år och har erfarenhet av en liknande roll i samma typ av bransch. Men är det de som behövs? Våga ta in någon som är mer senior än vad resten av gruppen är, eller mer junior. Kanske någon från en helt annan bransch kan komma in med nya ögon. Kompetens om företaget finns ju i organisationen så det kan man lära sig.

Så kom ihåg att:
1. Se en rekrytering som ett samarbete
2. Avsätt tid redan från början
3. Se intervjun som en dialog
4. Hire for potential, train for skills

Vi på Harvey Nash har specialistkunskap inom flera funktionsområden och kan agera rådgivare samt ge dig som kund tillgång till ett gediget nätverk av kvalificerade kandidater. Om du har funderingar kring rekryteringsbehov eller utveckling av befintlig kompetens så tar vi gärna en diskussion. Jag hoppas vi hörs!

Kontakta oss

Sonnica Frändberg, Researcher

Sonnica Frandberg.jpg