The Power Of Talent

Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats?

En sund arbetsmiljö som får såväl affärer som människor att växa skapar en arbetsplats som attraherar bra personer. För att få ett företag som är lönsamt så gäller det att attrahera rätt kandidater och få dem att utvecklas tillsammans med företaget.

Som företag behöver man skapa förutsättningar att få individer att prestera så att de i sin tur skapar en framgångsrik affär. Alla företag är olika men det finns vissa grundläggande saker att tänka på.

En stabil grund att vila på
Precis som ett hus behöver ett företag en bra grund. Utan den klarar man sig ett tag men för eller senare blir det sprickor och till slut faller det ihop. För ett företaget gäller det ha en värdegrund som man står för och lever efter, det får inte bara bli fina ord på ett papper. Genom att leva sina värderingar och knyta personer till företaget som också gör det skapar man alla förutsättningar att växa som företag. Och att få personerna i företaget att växa.

Se dina medarbetare
Individer behöver bli sedda, respekterade och känna trygghet för att må bra och trivas. Som individ vill man känna att man kan påverka din situation och kunna planera sitt arbete. Dessutom behöver man veta vad som är ens ansvar och vilka befogenheter man har. Vidare behöver man ges möjlighet att få utvecklas och lära sig nya saker samt få stöd när man behöver. Det är också viktigt få höra när man har gjort något bra och också att det är ok att kunna få göra fel. Att skapa en företagsmiljö där medarbetarna känner sig stolta och rättvist behandlade ger goda förutsättningar framåt.

Ett gott ledarskap
Personer idag väljer inte bara en roll och/eller ett företag utan också sin blivande chef och vilket ledarskap ett företag har. För att skapa ett gott ledarskap är kommunikation och tydlighet A och O. Kommunikation är viktigt både mellan chef och medarbetare men också mellan medarbetare emellan. Var en förebild i hur och när du säger saker och på vilket sätt du som chef ger feedback. Att skapa delaktighet och bygga ett team är också en viktig del. Tillsammans är vi starkare är inte bara en klyscha.

Lev som du lär
Trovärdighet är en hörnsten för att skapa en bra arbetsmiljö. Mena det du säger och gör vad du lovar. Tomma ord skapar en otrygghet och det är inga bra förutsättningar för en sund arbetsplats. Studier från Great Place to Work® Institute visar på att förtroende till mångt och mycket är grunden till en bra arbetsmiljö. Det finns inte någon guidebok men de har lyft fram fem dimensioner för att bli en riktigt bra arbetsplats.

Så avslutningsvis, om du vill att ert företag skapar en arbetsmiljö som attraherar och får folk att växa tillsammans med er, ha dessa fem nyckelord i åtanke: Trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Har du funderingar kring rekryteringsbehov eller utveckling av befintlig kompetens så tar vi gärna en vidare dialog. Jag hoppas vi hörs!

Kontakta oss

Sonnica Frändberg, Researcher

Attractive workplace.jpg