The Power Of Talent

Utmaningar med ledarskapsförändring

Hur gör du bäst som ledare för att snabbt komma in i din nya organisation och vinna medarbetarnas stöd och lojalitet?

Förändring i ledarskapet är en utmaning för de flesta organisationer och kan skapa perioder av osäkerhet. Som ny ledare finns det några saker man kan göra för att så snabbt som möjligt komma in i verksamheten och säkra det stöd som behövs.

På Harvey Nash har vi dagligen kontakt med kandidater och klienter som står inför liknande utmaningar och det är lärdomar baserade på dessa samtal samt de erfarenheter vi upparbetat genom åren som vi vill dela med oss av här. För oss är en lyckad rekrytering inte över vid tillsättning och det är heller inte enbart vi som rekryteringspartner som kan påverka ett lyckat resultat. Enligt oss nås framgång i samarbete mellan oss och klient. En del av vårt uppdrag är att i dialog med klient och kandidat rådge och agera bollplank kring de förutsättningar som finns i rollen och verksamheten. Hur säkerställer man inte bara rätt kompetens men även rätt förhållanden och bäst möjliga förutsättningar för att den nya ledaren ska lyckas i sin roll och trivas? Ofta handlar det om att hjälpa ledaren snabbt komma in i organisationen, att kunna navigera rätt, prestera, känna att man bidrar och har landat rätt. "Ta dig tid att sitta ner med så många som möjligt den första tiden och lyssna in innan du börjar 'prestera'. På så vis bygger du förtroende samtidigt som du lär känna organisationen snabbare och därmed får med dig medarbetarna på det du vill åstadkomma" säger Åza Skoog, MD för Harvey Nash i Norden.

Lär känna medarbetare på alla nivåer i organisationen. Nytt ledarskap kan resultera i en organisation präglad av skepticism och avtagande engagemang bland anställda. Det är viktigt att du som ledare går in och lär känna personerna i verksamheten på alla nivåer i de olika teamen. Som ny ledare ska du tydligt visa att du förstår att människorna har central betydelse. Du ska genuint bry dig om och förstå att det är medarbetarna som skapar förutsättningarna för företagets framgång och säkrar företagets vision. Att vara transparent och genuin bygger tillit och hjälper till att bygga engagemang.

Skapa kamratskap. Inspirera kollegor att vara delaktiga och ta ägarskap över sin organisation. Kollegialitet och teamkänsla är också viktigt för att bygga tillit och få medarbetarna att arbeta framgångsrikt tillsammans mot gemensamma mål. Kamratskap skapar den energi och gemenskap som krävs för att medarbetare ska trivas på jobbet och vilja stanna kvar i organisationen.

Identifiera nyckelspelare. Som ny ledare i en organisation vinner du mycket på att identifiera de medarbetare som spelar en nyckelroll i form av att de kanske är utomordentliga säljare, producerar mer, har inflytande eller bidrar mycket i form av idéer och engagemang. Det tar mycket tid att lära känna alla medarbetare och identifiera förmågor men detta är väl investerad tid som lägger grunden för hur du sen lägger din strategi kring resurser och kompetensförsörjning framöver. Bra att komma ihåg är att man ofta bör lägga lika mycket tid och resurser på nyrekryteringar som på initiativ för att behålla redan befintliga förmågor.

Som ledare i en ny roll vet du att din framgång avhänger av personerna runt omkring dig så var inte för ivrig att leverera från första dagen. Bygg långsiktigt och ta dig tid att lära känna det verkliga företaget och personerna bakom. Inte bara företaget så som det presenteras i senaste bokslutet, företagspresentationen eller av rekryterande chef. Den erfarenhet du har med dig är säkert ovärderlig men den ska också anpassas och utvärderas i ett nytt sammanhang.

Vi hjälper dig gärna på vägen!

New leadership.JPG