The Power Of Talent

Tack för lyckat event i Göteborg 30 mars

Tack till alla som deltog på vårt seminarie om vikten av hälsa för att skapa tillväxt och utveckla organisationer och människor.

Vi på Harvey Nash i Göteborg jobbar just nu med ett initiativ kring vikten av att skapa välbefinnande i organisationer och hoppas kunna utveckla detta inom vår egen verksamhet men även inspirera andra aktörer. Vi vill rikta ett stort tack för gott samarbete med organisationen Brain Athletics och våra talare Mikael Mattsson och Jenny Nyberg.
Louise Bichler, initiativtagare och konsult på Harvey Nash i Göteborg säger: "Vi hör alltför ofta om problem som uppstår kring sjukfrånvaro och brister inom kompetensförsörjning i den dagliga kunddialogen. Därför önskar vi nu göra något för att hjälpa till och bidra till en mer positiv utveckling inom arbetslivet. Vi vill hjälpa människor att hitta en livsbalans som innehåller träning, att äta rätt, hålla hjärnan i trim och inte minst att skapa medarbetarengagemang! Att hitta någon form av fysisk aktivitet att ägna sig åt regelbundet och att hålla hjärnan i trim förebygger inte bara sjukdomar men har ju även en positiv påverkan på hur vi hanterar stress och beslutsfattning."

På vårt seminarium den 30e mars på Serneke Arena i Göteborg talade Mikael Mattsson (organisationskonsult och hjärnan bakom ledarskapsutvecklingsprogrammet Management by Movement) och Jenny Nyberg (forskare från Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi vid Göteborgs Universitet). Vårt mål är att informera om den senaste utvecklingen inom hälsoforskning men också att skapa idéer kring hur företag kan jobba mer proaktivt med välbefinnande för driva medarbetarengagemang, ökad effektivitet, trivsel och tillväxt.
Jenny Nyberg säger: "Regelbunden fysisk aktivitet förändrar hjärnans struktur och förbättrar fler mentala funktioner, minne och inlärning. Det stärker hjärnan och motverkar risk att drabbas av sjukdom och skada i hjärnan som stroke, demens och depression. Kort sagt så bidrar det till ett långt, effektivt och hälsosamt arbetsliv."

På Harvey Nash ser vi vårt ansvar och den möjlighet vi har att hjälpa utveckla individer och organisationer i vår närmiljö. Vi tror att företag kan nyttja de friskvårdsförmåner som redan finns idag på ett bättre sätt men även att kunna skapa mer medarbetarengagemang kring välbefinnande. "Att trivas i sitt jobb och maximera sin egen potential tror vi kan vända trenden, minska kostnaden för samhället i stort och skapa mer framgång", säger Craig Schlebusch ansvarig på Harvey Nash i regionen.
Genom eventet är Harvey Nash med och stöttar den idéburna rörelsen Brain Athletics som stödjer hjärnforskning.

Vill du veta mer om initiativet eller eventet? Hör av dig till Louise Bichler, Initiativtagare och konsult på Harvey Nash Göteborg
E: louise.bichler@harveynash.seM: 0730-773 13 49