The Power Of Talent

Tack för härlig frukostinspiration med Johan Book och Motivationsbyrån idag!

Tack till Johan Book och alla trevliga deltagare som hälsade på hos oss idag.


Givet att den svenska ledarskapsmodellen i flera sammanhang har uppmärksammats så kan man bli smått förvånad över en undersökning från McKinsey som visar att 7-9 av 10 strategigenomföranden misslyckas. En annan studie från Gallup visar att endast 16% av medarbetare är motiverade.

Vi passade därför på att idag bjuda in Johan Book från Motivationsbyrån för att prata mer om hur man då ska göra för att lyckas med sin strategi.

Vi var en grupp på ungefär 40 personer som samlades i våra lokaler över en frukost för att inspireras kring grunderna för gott ledarskap och vad det är som gör att vissa organisationer lyckas med sina strategigenomföranden och andra inte! Det finns många åsikter och tankar kring vad som krävs för att skapa framgångsrika, engagerade organisationer och medarbetare och här på Harvey Nash så har vi ju förmånen att få höra så många olika perspektiv på detta i våra kunddialoger.

Seminariet idag väckte flera tankar och idéer kring vad som krävs för att lyckas med måluppsättning, feedback och strategigenomförande både i jobbsammanhang men faktiskt även direkt applicerbart i privatlivet!

Har du också tankar och idéer kring ledarskap och kompetensutveckling eller bara önskar ligga med i vårt nätverk, så vill vi gärna höra av dig!

Ett stort tack till alla som deltog!

Harvey Nash event