The Power Of Talent

Tack för ett bra event i Oslo 25 april!

Tack till alla er som deltog på vårt HR-frukost event i veckan. Eventet var en del av lanseringen av vår nyligen publicerade HR-undersökning som lyfter fram de ämnen som står i fokus för HR-proffs runt om i världen.

Ett bra tillfälle för utbyte av idéer och nätverkande och vi på Harvey Nash var så glada över att få möjligheten att välkomna er.

I våra samtal lyfte vi framförallt:
HR-system och stressen som lätt uppstår i en digital miljö som inte är funktionell. Det finns en ökad efterfrågan på förbättrad integration mellan olika program och databaser, samt bättre användbarhet och gränssnitt. Många av oss hade erfarenhet av en nyligen genomförd IT-migrering eller hade planer inom en snar framtid att byta till ett nytt system. Vi diskuterade också behovet av att ha en plattform på plats som innehöll talent management eller performance management dimensionen.

Vi pratade också om HRs framtid med de fördelar och utmaningar som är relaterade till Big Data som i allt större utsträckning används i rekryteringsprocesser och andra ansvarsområden inom HR. Förhoppningen är att automatisering kommer att underlätta fler administrativa delar och istället skapa utrymme för mer mellanmänskliga relationer och värdeskapande.

Mångfald var också ett av våra ämnen för dagen, där språkbarriärer lyftes som en aspekt som kan komplicera företagens mångfaldsmål. Oavsett bransch eller specifika utmaningar var alla ändå överens om att fördelarna av mångfald inom organisationen överväger.

Resultatet av vår HR-undersökning visar att användningen av det personliga nätverket är avtagande och där sociala medier blivit ett effektivt verktyg för att snabbt nå relevanta kontakter. Just i denna aspekt avviker Norge där personligt nätverk fortfarande är att föredra. Sociala medier används i större utsträckning för att bygga employer brand och generera intresse bland kandidater. I Norge är de mest föredragna kanalerna för att annonsera jobb i fortfarande LinkedIn, specifika jobbsajter och finn.no.

För att sammanfatta, tack för bra dialog och inspiration!

Harvey Nash Norway HR frokost.jpg

Om du vill veta mer om eventet, vår HR-undersökning eller bara intresserad av en vidare dialog så vill vi gärna att du hör av dig!

Emma Eriksson, Consultant responsible for our HR offer in Norway
E: emma.eriksson@harveynash.no