The Power Of Talent

Långsiktig vision för snabba resultat här och nu

Emma Syrén Julin är Manager på Harvey Nash och leder teamen för våra expertisområden HR, Finance, Administration och Legal. Emma är bevis på att rätt person på rätt plats gör all skillnad och hon har idag en central roll inom vår organisation och koll på det mesta.

1) Hur hamnade du på Harvey Nash?
Jag började på Harvey Nash genom ett tips från en före detta kollega. Som många andra var jag redo att pröva något nytt efter föräldraledigheten och jag fick en jättebra kontakt med Harvey Nash. På min förra arbetsplats arbetade jag i en period väldigt intensivt med att utveckla och växa organisationen och den största delen av min tid gick åt till internrekrytering. En önskan om att få jobba närmare affären i en bred HR-roll växte fram och här fick jag en möjlighet att gå över i en konsultroll med säljansvar.
Rekrytering organisations- och affärsutveckling har alltid legat mig nära. Att jag också är nyfiken av natur och tycker om att vara delaktig i lite av varje, passar väldigt bra i denna bransch. Det passar även bra in på Harvey Nashs kultur, där man får utrymme för och uppmuntras att vara med och påverka samt bidra till utvecklingen. Harvey Nash har också utvecklats otroligt mycket under de år som jag har verkat i bolaget. Jag känner att jag lärt mig enormt mycket från min tid här.

2) Vilka typ av uppdrag arbetar du mest med?
Även om jag idag fortfarande har några rekryteringsuppdrag så skulle jag nog säga att jag lägger mesta delen av min tid på affärsutveckling samt våra tjänster inom personbedömningar så som assessments och second opinions. Från att tidigare arbetat enbart med rekrytering ser vi nu alla möjligheter att växa detta affärsområde och vi ser även en större efterfrågan från våra kunder. Jag arbetar en hel del med att utveckla affären mot befintliga och nya kunder, vilket ger mycket energi och inspiration. Som Manager har jag också ett stort internt ansvar gentemot mitt team som jag leder som fokuserar på områdena HR, Administration, Finance och Legal.
De uppdrag jag minns bäst är nog de där jag fått till ett särskilt bra samarbete med exempelvis rekryterande chef, kandidaten eller en kollega. Jag har också mycket goda minnen från uppdrag där vi rekryterat till roller med stort ansvar, helt nya roller eller i de fall när vi haft en särskilt utmanande kravprofil. Jag kommer speciellt ihåg en roll vi gjorde några år tillbaka då vi sökte en Diversity Manager till en världsledande aktör inom byggnadsbranschen. Jag fick då jobba med en kollega som jag inte hade arbetat så mycket med förut och vi var otroligt olika. Både som person men också hur vi la upp arbetet och vi värdesatte inte heller samma egenskaper i slutkandidaterna. Det var en hel del frustration innan vi till slut nådde fram till en gemensam slutkandidat och jag insåg att de var nästan första gången under hela processen vi varit eniga om något. Sedan dess har vi kunnat reflektera över just denna process och är båda två eniga i att vi lärde oss mycket mer om oss själva i detta uppdrag än i något annat, kring vad det faktiskt betyder att respektera olikheter och att kunna se värdet av andra perspektiv och kompetenser. Det är slutresultatet som räknas många gånger och det spelar inte så stor roll hur man tar sig dig, alla har vi våra egna sätt.

3) Hur ser du att Harvey Nash bidrar med värde för våra kunder?
Vi har alltid haft en långsiktighet i våra dialoger och relationer. När man som här får möjlighet och utrymme att bygga sitt eget nätverk genom att kunna exempelvis ta många spontana möten med kandidater istället för att endast ha tid att träffa de mest relevanta kandidaterna i aktiva uppdrag kan man bygga denna långsiktighet. Nätverksbyggande uppmuntras. Värdet för våra kunder blir att vi kan leverera snabbare i processer när vi har relevanta kandidater nära till hand och vi håller oss bättre uppdaterade kring marknaden och får en förståelse för olika typer av ledarskapsutmaningar. Företag som tar hjälp av oss kanske inte själva har resurserna eller nätverken för att kunna lösa en rekrytering men det kan också vara en komplexitet i rollen och att man inte riktigt vet vilken kompetens som finns på marknaden. Vi är bra på att identifiera ledare och personer med ledarpotential. I och med att vi tar ett långsiktigare perspektiv tar vi inte heller på oss allt men tvingas vara selektiva och för att kunna lova kund ett lyckat resultat. En ärlighet kring vad vi kan och inte kan gentemot kund tror jag är oerhört uppskattat. Det bästa betyget på att vi har hittat rätt är nog att vi har en hög andel återkommande kunder och det känns som ett bra betyg. Vi får ofta feedback på att vi är bra ambassadörer för våra uppdragsgivare och att vi har koll.
Eftersom vi fokuserat på att bygga ett team och att få till bra informationsöverföring så delar vi också vår kunskap generöst internt men också externt. Våra medarbetare har tillsammans över 360års erfarenhet i branschen och det inger i alla fall mig med en stor dos självförtroende och trygghet i att vi kan lösa nästan vilket uppdrag som helst.
Jag ser så fram emot att följa utvecklingen i dessa spännande tider med digitaliseringen som kommer förändra mycket i vår bransch. Jag tror att vi fortsättningsvis kommer att vara en minst lika viktig del för att säkerställa och bidra med att utveckla ledarskapet i svenskt näringsliv och offentlig sektor men det värde vi bidrar med kommer nog att förändras. Vi kommer att vara ännu mer avhängiga av att vara relevanta och ha uppdaterade nätverk och förmåga att skapa meningsfulla relationer. Vi behöver öka snabbheten i att sätta oss in i och förstå olika verksamheter och i den kontext de verkar i för att hitta kompetens som kompletterar och adderar till den befintliga företagskulturen och inte bara rekrytera in gelikar. Vi kommer behöva ta ett ännu större ansvar i att utmana och utbilda våra kunder, bland annat i senaste arbetsrättsliga lagstiftning. Vår vision om att vilja göra skillnad kommer, tror jag, kunna bidra med ännu mera impact för våra kunder i framtiden.


Emma Syren Julin.jpg

Emma Syrén Julin, Manager team HR, Finance, Legal and Administration
M: +76 798 13 64
E: emma.syren.julin@harveynash.se