The Power Of Talent

Inspirerande frukostevent med Motivationsbyrån

Stort tack från oss på Harvey Nash till Johan Book på Motivationsbyrån och till alla er som deltog på vårt event i fredags.


Fredagen den 2 juni arrangerade Harvey Nash i Malmö ett event om ledarskap på Studio - en unik och plats där innovation möter affärsnytta, nätverkande och kultur.

Undersökningar visar att 7 till nio utav tio strategigenomföranden misslyckas, ledarskapet blir allt sämre, endast 16 procent av svenska medarbetare känner sig engagerade i sina arbeten, arbetsrelaterade sjukskrivningar ökar lavinartat och förtroendet för ledningsgrupper är i botten. Därför kändes det absolut aktuellt att bjuda in grundaren till Motivationsbyrån, Johan Book.

Johan delade insiktsfulla råd och tips kring hur man får företag att omsätta sina strategier till praktisk handling och samtidigt få medarbetare motiverade och engagerade. Johans mission är att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation och resultat. Forskningen visar obarmhärtigt att chefen är en av de allra viktigaste faktorerna i jakten på att skapa förutsättningar för den värdefulla motivationen hos medarbetarna. Vidare visar undersökningar och forskning att misslyckade strategigenomföranden och förändringsarbeten beror på bristen på kommunikation från närmsta chef och ledning. Motiverade och engagerade medarbetare är förenat med förbättrad arbetsprestation och ökat ekonomiskt resultat.
Nycklarna som Johan pratade om är vikten av att sätta tydliga mål, involvera de anställda i att sätta målen, arbeta med kontinuerlig uppföljning och återkoppling, involvera alla i att formulera målen samt visa omtanke och uppskattning. Forskning visar att företag med engagerade anställda har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre och är i snitt 22 procent mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter.

Så för att lyckas i strävan efter att ligga i framkant, utmana konkurrenterna och hitta lönsamhet säkerställ att rätt ledarskap finns på plats. Med rätt ledarskap skapas rätt förutsättningar för medarbetarna att bidra med idéer, kunskap och engagemang.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om eventet, har frågor kring din egen karriär eller ser ett behov av rekrytering och ledarskapsutveckling inom din organisation. Vi har ett stort kontaktnät och vi arbetar inom alla branscher och funktioner såsom Sales & Marketing, Finance & Legal, HR, Supply Chain & Administration, IT/Tech och Public.

Thumbnail image for 2-june_Motivationsbyran_Ledarskap_Strategi (1).gif

Emma Lindén, Manager Region Syd
M: +46 76 798 13 67
E: emma.linden@harveynash.se