The Power Of Talent

Initiativ kring inkludering och mångfald på agendan för många på VD nivå

Dagens digitala organisationer strukturerade genom nätverk av olika team drivs av möjligheter, inflytande, öppen dialog och inkluderande arbetssätt.

Att sätta mångfalds initiativ och inkluderande arbetssätt som en del av sin strategi och sitt talangerbjudande bidrar till bättre medarbetarengagemang, förbättrar varumärke och prestation. Att HR-avdelningar har mångfald som en kryssruta är inte längre hållbart i den moderna organisationen. Vd:ar måste ta ägarskap och säkerställa ansvarsskyldighet inom sina organisationer för att kunna gå från ord till handling.

I studien 2017 Global Human Capital Trends av Deloitte, har prioritering av dessa frågor ökat med 32 procent från år 2014, där 69 procent nu svarar att de anser inkluderande arbetssätt som en viktig prioritering. 38 procent av respondenterna svarar att VD är den primära sponsorn till initiativ kring inkludering och mångfald.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här

DandI.JPG