The Power Of Talent

Hur påverkar kompetensklyftan din organisation?

Våra kollegor på systerföretaget Mortimer Spinks som arbetar med IT och Tech rekryteringar i Storbritannien har genomfört en undersökning om hur bristen på rätt kompetens utgör en risk för alla organisationer.

Undersökningen som genomförts på marknaden i Storbritannien har många likheter till den situationen vi upplever i Norden i takt med den ökande digitaliseringen. I allt större utsträckning upplever vi att det blir svårare och svårare att attrahera och rekrytera rätt kompetens, speciellt inom IT och digitala roller. Kandidaterna är få och eftertraktade och väljer ofta arbetsgivaren med det starkaste varumärket. Till detta hör också att företagen vet att en felrekrytering kan stå dem dyrt och helst bara vill ha kandidater som matchar deras unika företagskultur och även passar in i deras prisbild. Det är inte svårt att förstå hur utmaningen lätt blir svårare än vad man ofta har resurser internt för att lösa.

Organisationer som inte kompromissar riskerar att orsaka en alldeles för hög arbetsbelastning på de få resurser de faktiskt har vilket i sin tur ofta leder till att det ges för lite tid för lärande och bra livsbalans. Vi väljer att se detta som en kollektiv utmaning i vårt samhälle och inte ett problem som företagsledare kan lösa på egen hand. För att bättre förstå hur alla aktörer tillsammans kan hjälpas åt att lösa problematiken på lång sikt så har undersökningen samlat in åsikter från företagsledare, tekniska och icke-tekniska arbetstagare, men även från kommande generationer.
Syftet med studien är att sammanställa dessa åsikter och belysa områden där professionella inom IT/Tech kan stödja sina organisationer och branschen i sin helhet med att bättre kunna attrahera och utveckla en mångfaldsrik talangpool.
Ta del av resultaten och insikter från branschen här.

Mer om Mortimer Spinks: http://www.mortimerspinks.com/

Mortimer_Spinks_Tech_survey