The Power Of Talent

Harvey Nash HR Survey 2016

Två tredjedelar av världens HR-ledare känner sig underskattade av sin VD. Trots att styrelser konstant rankar humankapital som högsta prioritet, så upplever två tredjedelar av de verksamma inom HR att högsta HR-chef är underskattad av VD. Dessutom anser nästan hälften av HR-cheferna att de uppfattas som mindre viktiga för styrelsen än CFO:n. Det är några av årets slutsatser i Human Resources Survey från Harvey Nash, en undersökning som genomförts för femte året i rad och som bygger på input från 1 253 beslutsfattare inom HR i mer än trettio länder.

För mer information om undersökningen eller för att beställa den fullständiga rapporten besök http://www.harveynash.com/hrsurvey eller läs mer i vårt pressmeddelande HN HR Survey 2016.pdf