The Power Of Talent

Executive Assistant nätverk

Tack till alla som deltog på vår senaste nätverksträff med inspiration från Carol Möllebo.

Vi på Harvey Nash driver sedan en tid tillbaka ett nätverk för Executive Assistants och VD-assistenter, på ledningsgrupp- och koncernnivå. Här finns möjlighet att träffas och diskutera yrkets utmaningar och dela erfarenheter med varandra. Nätverket har vi själva satt samman och inbjudan är personlig för att maximera utbytet.
I förra veckan hade vi möjlighet att bjuda in Carol Möllebo för att delge gruppen kring sin långa fina karriär som Executive Assistant. Och därefter hennes karriärval senare i livet. Vilka utmaningar står man inför i denna roll, hur kan vi öka "värdet" och förståelsen för assistentrollen och vilka krav ställs på nutidens assistent?
Detta var en fortsättning på föregående tema om Self Leadership som vår kollega Christina Harrington höll.

Vi har sedan fem år tillbaka hjälpt våra klienter att rekrytera seniora Executive Assistants och har ett brett nätverk med kandidater som besitter olika branscherfarenheter.

Harvey Nash Recruitment.JPG

För frågor kring nätverket eller om du har rekryteringsbehov kontakta:

Terese Lewander, Projektledare och Business Coordinator
E: terese.lewander@harveynash.se
M: +46 73-048 13 45