The Power Of Talent

Engage - ett nätverk som främjar mångfald

Engage är mötesplatsen för ledare från olika kulturella bakgrunder, med syftet att lyfta olika perspektiv och bygga nätverk.

För minoritetsgrupper som ofta är underrepresenterade i ledningen på företag eller i huvudtaget har svårt att komma in på företag är ett starkt nätverk och rekommendationer ofta ända vägen vidare. Genom nätverket Engage vill vi på Harvey Nash belysa och inspirera kring den kompetens som finns tillgänglig genom att inkludera hela kandidatmarknaden. Vi ser en möjlighet i att kunna vara med och påverka och göra skillnad genom att koppla ihop männsikor med olika bakgrund och perspektiv. Vi har ett ansvar att främja ett mer inkluderande samhälle.

Initiativet Engage grundades i London av Harvey Nash plc. För att läsa mer besök www.harveynash.com/engage

För vår senaste undersökning kring dessa frågor se vår summering och infographic här .

Följ oss:
Twitter

engage logo.JPG