The Power Of Talent

En av sju HR-chefer menar att automatisering/ artificiell intelligens redan påverkar hur man planerar personalresurser, visar vår senaste undersökning

Hur företag väljer att planera sina personalresurser håller på att förändras och vi ser nu en tydlig påverkan av ökad artificiell intelligens (AI) och automatisering.

15 procent av HR-chefer i vår undersökning säger att de tydligt påverkas av detta i dagsläget och ytterligare 40 procent tror att de kommer att påverkas inom de närmaste två till fem åren. Resultaten kommer från den sjätte upplagan av vår undersökning Harvey Nash HR Survey, som representerar synpunkter från 1008 HR ledare från över fyrtio länder.

Teknik generellt håller på att revolutionera hur dagens HR avdelningar fungerar, med 60 procent av de tillfrågade som säger at vikten av att ha en digitaliserad HR funktion som kan möta dagens behov bara har ökat det senaste året. Över hälften av de tillfrågade menar att innovation inom deras organisation var "mycket viktigt" och de allra flesta (86 procent) anser att HR har en egen roll i att främja och stödja innovation.

Läs hela press releasen ">här

För att läsa mer om vår undersökning besök: http://www.harveynash.com/hrsurvey

Fälj oss på LinkedIn | Twitter