The Power Of Talent

De stora bolagen kämpar för att hålla jämna steg med den digitala innovationen enligt Harvey Nash CIO Survey 2015

Det råder stor tillväxt på Chief Digital Officer-roller (CDO)när efterfrågan på digital kompetens kliver upp på första plats.

Digital innovation dominerar numera dagordningen, men många företag har svårt att hänga med, enligt Harvey Nash CIO undersökning 2015 i samarbete med KPMG. I undersökningen deltog nästan 4000 IT-ledare från mer än 50 länder och mer än en kvarts miljon datapunkter är insamlade, det är troligtvis den största undersökningen av IT-ledarskap i världen.

Många organisationer saknar idag en övergripande digital strategi och i takt med att den digitala utvecklingen ökar försöker man nu desperat skaffa sig rätt kompetens.Trots ansträngningar om att minska kompetensbristen, är kompetensproblemet en tredjedel högre i år än under 2013. Efterfrågan på analys och hantering av "Big Data" är nummer ett på listan över mest behövda kompetenser. Efterfrågan här är nästan sex gånger högre än förändringsledning som är nummer två.Två tredjedelar av de medverkande CIO:erna rapporterar "digital förändring", som en mycket stark påverkare som driver dem att skapa nya affärsmodeller samt föra ut nya produkter på marknaden snabbare. 


Globalt rapporterar stora företag att de befinner sig i underläge när det kommer till digital kompetens, bara 17 procent tror att de kommer klara av att hantera sin digitala förändring "mycket bättre" än konkurrenterna, mot 35 procent av de mindre organisationerna. Endast en av tio IT-ledare tror att deras organisation inte kommer att påverkas av digital förändring under de kommande åren.

Albert Ellis, VD för Harvey Nash Group, kommenterar undersökningen såhär: "Vad som är mest slående med resultaten är förändringshastigheten. I sjutton år har vi genomfört undersökningen och aldrig har vi sett en ny roll växa så snabbt som Chief Digital Officer. Efterfrågan på enskilda kompetenser som "Big Data"-analys har aldrig vuxit så snabbt som nu. Då tekniken blir alltmer kundfokuserad, är det IT, marknad och drift som nu arbetar tillsammans på ett helt nytt sätt. Ibland skapar det friktion, osäkerhet och kompetensutmaningar i en organisation, men för en CIO som har rätt påverkan, kontakter och förmågan att få ihop hela företagets agenda, är det här definitivt en spännande roll att verka i. "

Lisa Heneghan, chef för EMA CIO Advisory KPMG i Storbritannien kommenterar undersökningen: "CIO:er är oroliga för att förlora marknadsandelar till konkurrenter som är mer skickliga på att använda den digitala tekniken. Men trots detta hot, har tre av fyra fortfarande inte en övergripande strategi kring det digitala. Om inte CIO:er befäster sin vision, är risken att bli omkörda given på förhand."

Andra viktiga resultat från Harvey Nash 2015 CIO Survey i samarbete med KPMG:

1. Chief Digital Officer (CDO) rollen växer i betydelse, men rollen är fortfarande under utveckling. Sjutton procent av CIO:er arbetar nu med en CDO, en ökning från endast 7 procent förra året. Ytterligare 5 procent av de tillfrågade kommer att anställa en CDO under de kommande månaderna.

2. En CDO-roll varierar kraftigt mellan olika organisationer. Om organisationen har en CDO på plats, är det knappt hälften (47 procent) där denne CDO tar fullt ansvar för att leda den digitala strategin, i de övriga organisationerna tar CIO, CMO eller VD ledningen.

3. CIO:er blir mer självsäkra i sin roll inom det digitala. En trend mellan 2012-2014 är att marknadsavdelningen som uteslutande digitalt ansvarig går ner, nu är de nere på 24 procent, från 40 procent i fjol. Omvänt är antalet IT-avdelningar som äger det digitala på uppgång, upp till 18 procent, nästan en fördubbling från förra året. Det har också varit en 7 procentig uppgång i gemensamt ägande mellan både marknadsföring och IT.

4. CIO har en starkare relation till marknad i år, 33 procent upplever den som "mycket stark", en ökning från 30 procent i fjol. När den digitala strategin ägs gemensamt av IT och marknadsföring är relationen starkast, där ger 41 procent av CIO:er betyget "mycket stark".

5. Använda kompetens utanför organisationen.
Hälften av CIO:erna rapporterar att de i allt större utsträckning använder underleverantörer för att komplettera kunskaper de inte kan finna internt. Detta kan jämföras med bara 25 procent av CIO:er som fortfarande funderar på om deras underleverantörer kan hjälpa dem att spara pengar, vilket tyder på en förändrad roll för leverantörerna.
År 2015 kommer sex av sju CIO:er öka sin outsourcing. Fyra av tio CIO:er planerar att öka sina investeringar i offshoring i år.

6. Prioriteringar för CIO:er
 Omvärldsbevakning och analys steg mest på prioriteringslistan jämfört med förra året, nästan hälften ser det nu som högsta prioritet. Ökad effektivitet toppar även listan över CIO:ers operativa prioriteringar i år, med hela 61 procent. Kostnadsbesparingar minskade i betydelse med 16 procent från föregående år.

7. Kvinnor inom IT i stiltje
Bristen på kvinnor inom IT har fått både medial och politisk uppmärksamhet i flera år, men andelen kvinnor i IT-ledarroller förblir på låg nivå år efter år. Globalt sett minskar antalet kvinnor i IT-ledande positioner något, en nedgång med 2 procent från året innan.

8. CIO:er nöjda
Trots de ständiga utmaningarna, komplexiteten och förändringarna IT-ledare står inför, ökar trivseln på jobbet. 80 procent är antingen "mycket" eller "ganska" nöjda. Andelen CIO:er som planerar att byta jobb under de närmaste 12 månaderna är 12 procent, en minskning från tidigare års 17 procent.

9. Cybersäkerhet är nu ett mycket reellt hot
Globalt sett har var fjärde CIO (25 procent) rapporterat att deras företag varit tvungna att ta itu med större incidenter inom IT-säkerhet under de senaste 12 månaderna.
Endast 23 procent av de tillfrågade känner sig "mycket väl" förberedda, en minskning med 6 procent jämfört mot föregående år (29 procent).

Om undersökningen
Harvey Nash CIO Survey 2015 i samarbete med KPMG, insamling av data mellan januari och april 2015. Undersökningen representerar 3691 teknikledare i mer än 30 länder. Tillsammans har de en sammanlagd IT-budget på över 200 miljarder USD. Av de svarande, beskrev 33 procent sig som CIO, 9 procent som CTO, 32 procent som Director/VP i teknik och resterande 26 procent var spridda över andra roller som VD, COO, CDO samt andra företagsledande befattningar. För mer information om undersökningen och begära en fullständig kopia av resultaten, besök www.harveynash.se/ciosurvey eller kontakta malou.ronnmark@harveynash.se

För Harvey Nash pressfrågor, vänligen kontakta:
Malou Rönnmark, Marketing & Communications Director, Harvey Nash Sverige , +46 (0) 73 682 01 27 / malou.ronnmark@harveynash.se

För KPMG pressfrågor, vänligen kontakta:
Zoe Sheppard, PR Manager på KPMG:
+44 (0) 117 905 4337 / zoe.sheppard@kpmg.co.uk

Om Harvey Nash
Harvey Nash grundades 2008 för att bredda utbudet av rekryteringstjänster som redan existerade i Sverige genom vårt systerföretag Alumni. Vi har verksamhet i Finland och vi finns även i Norge, tack vare uppköpet av Bjerke & Luther - som startade i Norge redan 1993.

Från starten har Harvey Nash fokuserat på att rekrytera chefer och specialister till företag inom privat och offentlig verksamhet. Idag har vi kontor i Stockholm, Oslo, Göteborg, Helsingfors, Warszawa och i Öresundsregionen. Inom kort kommer vi att finnas på alla nordiska marknader.

Harvey Nash är en del av Harvey Nash Group - en global koncern som arbetar med Executive Search och Leadership Services, rekrytering och IT Outsourcing. Företaget grundades 1988 och har idag 7000 anställda fördelat på cirka 43 kontor i Europa, USA och Asien. 

Om du vill veta mer, besök www.harveynash.se

Om KPMG
KPMG är ett globalt nätverk av professionella företag som tillhandahåller revision, skatt och rådgivning. Vi är verksamma i 155 länder och har mer än 162.000 människor som arbetar i medlemsföretag runt om i världen. De oberoende medlemsföretag i KPMG nätverket är anslutna med KPMG International Cooperative ("KPMG International"), en schweizisk enhet. Varje KPMG företaget är en juridiskt åtskild och separat enhet och beskriver sig själv som en sådan. För mer information, besök www.kpmg.com