The Power Of Talent

Är Private Equity företag oattraktiva för kvinnliga styrelsekandidater?

Catharina Mannerfelt, partner och ansvarig för vårt erbjudande mot styrelser på systerföretaget Alumni ger sina tankar om varför investmentbolag kan ha svårt att attrahera kvinnliga styrelseledamöter till sina portföljbolag.

Vi ville dela några tankar från artikeln som i sin helhet och med rekommendationer till investmentbolag och andra ägare kan läsas här.
Baserat på ett trettiotal dialoger med kvinnliga styrelseledamöter förklarar Catharina Mannerfelt att kompetensen och kandidaterna finns, men att diskussionen oftare härstammade från uppfattningen att kvinnliga kandidater är mer benägna att tacka nej till erbjudanden från PE-bolag än sina manliga styrelsekollegor. Återkommande teman var:
Kulturell match - PE företag har vanligtvis en miljö som skiljer sig från det företag som de kvinnliga styrelsekandidaterna tidigare kommer ifrån.
Ersättning - En av PE bolagens tydliga styrkor och "möjligheter" är att investera vilket kan vara mycket attraktivt. Men investeringen anses ofta vara ett krav och inte en möjlighet.
Riskaptit - Det har argumenterats att kvinnor generelt är mindre riskbenägna och om så är fallet kan det förklara en del av problematiken vilket har en stor påverkan.
Tidsåtgång - Flertalet uppfattar PE-bolagen som mycket intensiva med tung arbetsbelastning och med en sörre andel kvinnliga styrelsekandidater fortfarande i exekutiva positioner kan detta också vara en förklarande faktor.

Klicka här för att fortsätta läsa.

Kontakta oss gärna för en fortsatt diskussion!

Eva Sandberg, Country Manager Sweden
E: eva.sandberg@harveynash.se