The Power Of Talent

3 snabba med Anna-Sofia Renman

Grattis Anna-Sofia till senaste tillsättning av ny generalsekreterare på FN-förbundet! Petra Hallebrant, hållbarhets- och kommunikationschef på Telge Energi och tidigare bland annat avdelningschef på Unicef och Rädda Barnen, börjar sin nya tjänst i augusti.

1) Hur hamnade du på Harvey Nash?
Jag har sammanlagt över 15 års erfarenhet av rekrytering i olika sammanhang: stora och mindre bolag i privägd- och offentlig verksamhet men främst i konsultbolag. I två omgångar har jag arbetat på HR-avdelning i bolag men då ofta känt att jag längtat tillbaka till konsultvärlden. År 2010 arbetade jag på den statliga myndigheten Luftfartsverket och ansvarade för en större upphandling av rekryteringskonsulter. Efter den processen landade jag i att det var konsultrollen jag skulle tillbaka till och med det beslutet tog jag klivet över till Poolia.

Efter några fantastiska och lärorika år där och sen en tvåårig utlandsvistelse i Kina, dit jag flyttade med familjen 2013, var det dags att igen prova något annat. Jag hade fått upp ögonen för så mycket nytt och bara att vara ute i världen med alla de erfarenheter Kina gav mig gjorde att jag fick ett nytt perspektiv på saker. Ett tag var jag inne på att starta något eget, ett tag hade jag en önskan om att arbeta på Migrationsverket. Idag är jag så tacksam för att jag tog mig tiden att verkligen hitta något som idag ger mig ett syfte.

Det är tack vare min sons fotbollsmatcher som jag hamnade på Harvey Nash! Där kom jag i kontakt med en av mina kollegor idag. Jag lockades av den teamkänsla som finns här och det att vi alla arbetar tillsammans för att lösa uppdragen eftersom konsultrollen annars kan vara ganska ensam. Vi har en företagskultur med värderingar som jag kan stå för samt ett bra renommé och ett fint varumärke som gör mig stolt. På Harvey Nash är affären också lite annorlunda än mina tidigare roller då våra klienter i många fall också är kandidater och omvänt, att våra kandidater också är eller kan bli våra klienter.

2) Vilka typ av uppdrag arbetar du mest med?
Min senaste tillsättning för FN-förbundet är resultatet av en otroligt gedigen rekryteringsprocess och har varit fantastiskt kul! När jag tänker tillbaka så har det framförallt varit oerhört spännande att få träffa så många olika personer, allt från en person som som bott i ett flyktingläger i Rwanda till personer som arbetat med CSR-och hållbarhetsfrågor i några av Sveriges största bolag. Jag har fått träffa framgångsrika kommunikationschefer och många fantastiska individer med lång erfarenhet inom FN på olika sätt. Så som det ser ut i världen just nu med den oro man känner av så är det en självklarhet att känna sig oerhört stolt över att få vara med och bidra till en sån värdig organisation som FN-förbundet!

I mina 15 år i branschen har jag haft möjlighet att arbeta med alla möjliga typer av uppdrag. I botten är jag ekonom så jag har ändå haft en tyngdpunkt i ekonomiroller. Idag arbetar jag i team Supply Chain, Operations och Public och givet min erfarenhet från Luftfartsverket så har det blivit en hel del uppdrag just inom offentlig verksamhet. Vi har haft mycket varierande uppdrag och att få ha varit med och rekryterat bland annat VD till Svensk Scenkonst öppnade min ögon för en ny fantastisk bransch. Just nu har vi ett uppdrag för Operan där en Executive Assistant ska tillsättas. Ett annat uppdrag är för kollektivtrafiken i Västmanland dit vi söker en förvaltninsgdirektör. Det är en enorm bredd i de uppdrag jag har förmånen att få ta mig an vilket är utmanande och roligt!

3) Hur ser du att Harvey Nash bidrar med värde för våra kunder?
Vi tror att företagen kan bidra än mer till vårt samhälle i stort och att sociala, miljömässiga och etiska överväganden är viktiga aspekter i beslutsprocessen för att skapa en långsiktig hållbar verksamhet. Det är något vi strävar efter att bli bättre på och har stor påverkan på hur vi vill rådge våra kunder. Vi tror på att vår egen framgång kommer från den passion vi har för det vi gör i vardagen och på det långsiktiga engagemang vi försöker utgå från i allt vi tar oss an. Vår vision är att göra skillnad och därmed addera värde för de organisationer vi arbetar för, de människor vi möter och det samhälle vi verkar i. Jag tror att värdet vi bidrar med blir tydligt i vår rådgivande roll, baserad på tidigare erfarenhet och den samlade kompetens vi har inom Harvey Nash Group. I uppdraget för FN-förbundet till exempel arbetade vi väldigt nära och det blev tydligt hur vi kompletterar kunden som rådgivande part med andra ingångsvärden. Att förstå den värld som FN verkar i är inte helt lätt att sätta sig in i, men å andra sidan så kunde vi dela med oss av vår expertis inom rekrytering, vår förståelse, analys och kunskap om vilken typ av kompetens som verkligen skulle komma till sin rätt i FN-förbundets organisation. Även bredden av våra nätverk och de fantastiska möjligheter som finns däri hoppas jag vi kan fortsätta bygga på och nyttja i framtiden!

Anna-Sofia Renman.jpg

Anna-Sofia Renman, Konsult i team Supply Chain, Operations and Public
M: +46 73 773 13 48
E: anna-sofia.renman@harveynash.se