The Power Of Talent

3 saker ledare kan göra för att skapa en innovativ företagskultur

På Harvey Nash har vi alltid strävat efter att vara entreprenöriella och pragmatiska i hur vi vidareutvecklar våra tjänster. Att tänka innovativt och att kontinuerligt jobba på att förbättra vårt erbjudande är en stor del av vår vardag. Nedan är bara några av våra tankar kring vad som ska till för att säkerställa en innovativ företagskultur.

Företagskultur skapas i den dagliga verksamheten och till stor utsträckning efter vad ledarna i ditt företag gör. Här är tre saker som ledare kan göra för att inte fastna vid innovationsverktyg så som post-its, idélabs och blädderblock, utan istället verkligen främja en innovativ företagskultur.

Ledarskap och innovation.JPG

1) Strategi
Som ledare, peka ut viktiga trender som påverkar din verksamhet och hur ditt företag har för avsikt att använda innovation för att ligga i framkant och dra nytta av dessa trender. Tillsätt ett team som är ansvarig för att driva innovationsprojektet och gör det tydligt för dem vilka typer av idéer som företaget är villig att investera i. Detta hjälper dig att undvika resultat med alltför vittomfattande produkter och tjänster, som i slutändan bara skulle leda till att ditt innovationsteam känner att de har ansträngt sig i onödan, när deras idéer inte följs upp eller verkställs.

2) Investeringsprocess
Innovation fungerar bäst när det finns utrymme för att testa olika idéer och sponsra flera olika satsningar. Kom ihåg: en underliggande strategi ska ändå finnas på plats. Undvik en investeringsprocess som bygger på detaljerade affärsplaner och leveransprognoser som resulterar i en stor investering. Ge istället mandat till att göra många mindre investeringar i linje med innovationsstrategin, erbjud stöd under testfasen och investera sedan ytterligare i de idéer som producerar störst framsteg.

3) Incitament
Sätt upp mål för innovation i medarbetarnas årliga utvecklingsplaner, tillsammans med dina mer vanliga tillväxtmål. Medarbetarna behöver veta att de kommer att få erkännelse och belöning för sina innovationer.
Låt inte ditt företag investera i fler innovationsverktyg innan du är säker på att ni är redo att släppa taget om gammeldags ledarskapspraxis.