The Power Of Talent

Strategisk Kvalitetsutvecklare med hållbarhetsfokus, SJ (Stockholm)

Vill du jobba på ett företag som satsar på hållbarhet och tycker det är viktigt på riktigt? Brinner du för ständiga förbättringar? Är du duktig på kvalitet och miljö? SJ söker en Strategisk Kvalitetsutvecklare till stab Kvalitet och Miljö. Hos SJ kommer du få chansen att jobba strategiskt med utveckling av kvalitetsarbetet. Det finns stor möjlighet att prägla rollen och påverka innehåll och fokus på arbetet framåt. Placering Stockholm. Som Strategisk Kvalitetsutvecklare rapporterar du till Hållbarhetsdirektör Erica Kronhöffer.

Stab Kvalitet & Miljö ska ge de strategiska förutsättningarna för SJs hållbarhetsarbete (däri
inbegripet miljö- och kvalitetsarbetet) i syfte att bidra till ett långsiktigt lönsamt SJ.

Staben har fem huvudsakliga uppdrag:

• Samordna och driva SJs övergripande hållbarhetsarbete och säkerställa att SJ har
aktiviteter inom områdena socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar.
• Ansvara strategiskt för SJ-koncernens integrerade ledningssystem inklusive modell för processtyrning
• Utveckla och förvalta SJs ledningssystem med fokus på sakområdena Miljö respektive Kvalitet
• Implementera och främja användning av EFQM-modellen för att utveckla och utvärdera SJs
ledningssystem
• Bidra med expertis och resurser i anbuds- och etableringsarbete för upphandlad trafik

Arbetsuppgifter och ansvar

Befattningen Strategisk Kvalitetsutvecklare bidrar till enhetens uppdrag genom att vara drivkraften i att bygga ett framgångsrikt ledningssystem där processer och SJs förbättringsmodell är ryggraden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Strategiskt ansvar för SJs Förbättringsmodell häri inbegripet att utveckla och förstärka SJs arbetssätt att hantera avvikelser och förbättringsförslag i organisationen
• Stötta processägare och processledare i arbetet med att proaktivt identifiera och driva kvalitets- och effektivitetsförbättringar häri inbegripet att facilitera processworkshops
• Vara ett stöd till chefer och medarbetare med specialistkunskaper inom kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
• Skapa förutsättningar för företaget att uppfylla kraven i ISO 9001 genom att utveckla och driva arbetet med interna revisioner, processrevisioner samt egenrevisioner på SJ
• Utveckla och koordinera arbetet med SJs externa revisioner av ledningssystemet
• Bistå i SJs arbete inom affärsområdet Upphandlad trafik 

Kvalifikationer & erfarenheter:

• Akademisk examen motsvarande civilingenjör/civilekonom
• Gedigna kunskaper inom kvalitet såsom exempelvis kurser inom EFQM, Six Sigma (eller motsvarande), projekt- och förändringsledning
• Diplomerad revisor (eller motsvarande) i ISO 9001 och/eller ISO 14001
• Arbetserfarenhet inom området minst 5 år
• Gedigen och praktisk erfarenhet av att leda och driva strategisk verksamhetsutveckling och förändringsarbete
• Mycket goda kunskaper om etablerade metoder och verktyg inom kvalitetsarbete
• Gedigen kunskap om processorienterade ledningssystem och kvalitetsrevision

SJ erbjuder
På SJ får du vara del av ett framåtlutat bolag som gör goda resultat och investerar i en hållbar framtid både för verksamheten, sina medarbetare och för samhället i stort. SJ står för en värdegrund som bygger på Pålitligt, Enkelt, Mänskligt och Härligt som beskriver hur SJ vill uppfattas av sina kunder och hur man uppträder mot varandra på SJ. SJ har trevliga och moderna lokaler mitt i centrala Stockholm.

Företagspresentation
SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1100 avgångar från 275 stationer. SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier och boende inom ett län eller region. SJ är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. Vi möjliggör för många människor att välja tåg, det mest hållbara resesättet på längre sträckor. SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg. Läs mer på www.sj.se

Ansökan och information
I den här rekryteringen samarbetar SJ med Harvey Nash. Vid frågor är du välkommen att kontakta Sandra Isojärvi073 095 71 06 eller sandra.isojarvi@harveynash.se. Vi arbetar med löpande urval så ansök så snart som möjligt genom att skicka CV och personligt brev, till ansokan@harveynash.se. Märk din ansökan med ref.nr 5621.