The Power Of Talent

Säkerhetsarkitekt till Skandia IT

Company: Skandia Location: Stockholm

Skandia söker en säkerhetsarkitekt till avdelning IT Strategi & Arkitektur inom Skandia IT och som ingår i Skandias arkitekturfunktion med fokus och ansvar inom säkerhetsarkitektur.

Som säkerhetsarkitekt på Skandia - en specialisering av lösningsarkitektrollen med fokusering på olika aspekter av säkerhet - ansvarar du för att säkerhet tas i beaktan i det övergripande arkitekturarbetet på Skandia och att tekniska säkerhetskrav hanteras i design- och utvecklingsfaserna samt i förvaltningsprocessen.
Du ingår i arkitekturforum för rådgivning och beslut i arkitekturella frågor och tillser att informationssäkerhet är en del av bedömningsgrunderna vid granskning och beslut om IT-lösningar.
Du arbetar löpande med arkitekturellt stöd, med fokus på säkerhet, i utvecklings-projekt och kanaliserar behov av IT-säkerhetsspecialister.

För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att se helheter och samband och att tänka och agera både kortsiktigt och långsiktigt. Du är intresserad och har förmåga att tänka utifrån ett verksamhetsperspektiv och du vill bidra till att uppnå balans mellan affärsnytta och säkerhetsnivå.

Du har mycket god kunskap inom IT, metodik inom arkitektur, verktyg och metoder för systemutveckling så väl som infrastruktur. Du har även en mycket god kommunikationsförmåga och du tycker om att samarbeta och bidra i diskussioner och dialoger med övriga grupperingar inom och utanför IT. Vidare är du pedagogisk, uthållig och har hög integritet.

Du har goda ledaregenskaper och levererar och visar upp resultat och har ett naturligt engagemang och drivkraft.

Vi söker dig som har kunskap och flera års erfarenhet av att ha arbetat med IT-säkerhet på både en övergripande och djup nivå i en komplex IT-miljö där kraven på säkerhet är hög. Vi ser gärna att du har erfarenhet både inom infrastrukturnära IT-säkerhet och applikationsnära IT-säkerhet. Du har erfarenhet av att arbeta i IT-nära processer så som ITIL och du kan med fördel uppvisa certifieringar inom IT-säkerhetsområdet och arkitektur.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
I den här rekryteringen samarbetar Skandia med Harvey Nash. Vid frågor är du välkommen att kontakta Amanda Lundqvist på amanda.lundqvist@harveynash.se, skicka din ansökan till ansokan@harveynash.se och märk din ansökan med 4328.

Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 540 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se.