The Power Of Talent

Nordic Head of Quality, Lantmännen Cerealia (Stockholm)


Är du intresserad av hälsosam mat och vill arbeta med livsmedelssäkerhet på en global marknad?

En viktig del av Lantmännens affärsutveckling handlar om att utveckla och erbjuda produkter och tjänster med tydliga mervärden för hälsa och miljö. I den utvecklingen har Lantmännens kvalitetsfunktioner en mycket viktig roll. Lantmännen Cerealia söker nu en nordisk kvalitetschef med ansvar för produktkvalitén hos alla Cerealias varumärken.

I rollen som Nordic Head of Quality är du ansvarig för att livsmedelssäkerhet, standardisering av system, riskvärdering och godkännande av råvaror och leverantörer följer Lantmännen Cerealia riktlinjer och i enlighet med gällande lagar och regler inom livsmedelsområdet. Din första uppgift blir att se över nuvarande arbetssätt och processer avseende kvalitet och livsmedelssäkerhet, samt att efter analys utmana, utvärdera och genomföra eventuella förändringar för optimering. Du sätter ramar och regler och skapar en förståelse för dem, samt gör kvalitetsprocessen till en naturlig del i den totala processen. En viktig uppgift blir att driva arbetet med att reducera antalet reklamationer mot en nollvision.

Arbetsuppgifter

• Planera och driva kvalitetsarbetet tvärfunktionellt med marknad, produktutveckling, inköp och produktion
• Koordinera och utveckla livsmedelssäkerhetsarbetet mellan våra anläggningar samt inom produktion
• Säkerställa och ansvara för en effektiv riskvärdering och godkännande av råvaror och leverantörer
• Representera Cerealias intressen externt med tyngd på livsmedelssäkerhet
• Se över nuvarande arbetssätt och processer avseende kvalitet och livsmedelssäkerhet (QA och QC), samt efter analys utmana, utvärdera och genomföra eventuella förändringar för optimering
• Ansvara för revisioner och granskningar avseende kvalitet och produktsäkerhet
• Ansvara för larm-funktionen gällande livsmedelssäkerhet
• Leda kompetensutvecklingen inom Quality Assurance Cerealia

Personalansvaret omfattar idag sju personer. Tjänsten är placerad på Lantmännens huvudkontor i Stockholm och du rapporterar till Director Cerealia Supply Chain.

Vi söker dig med högskoleexamen inom relevant område t.ex. livsmedelsproduktion och med flera års erfarenhet av Quality Assurance (QA) i en internationell kontext, minst nordisk nivå. Du har flera års erfarenhet av att leda en QA organisation i förändring och du representerar ett modernt ledarskap som coachar och lyfter sina medarbetare. Du har kunskaper inom BRC (British Retail Consortium, Global Standard for Food Safety).

Som person är du trygg, självständig och affärsmässig. Du har förmågan att skapa förståelse, engagemang och förändring. Självklart delar du Lantmännens värderingar som är; Öppenhet - Helhetssyn - Handlingskraft.

Välkommen med din ansökan senast den 12 november 2017, men gärna så snart som möjligt. I den här rekryteringen samarbetar Lantmännen med Harvey Nash. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Eva Lindell på telefon 073 773 13 44. Din ansökan skickar du till ansokan@harveynash.se. Vänligen ange referensnummer 5711.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Vi söker kompetenta medarbetare som kan bidra till vår verksamhet. Lantmännen arbetar aktivt med att säkerställa att vår arbetsplats är utvecklande för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller funktionshinder.

Lantmannen.png