The Power Of Talent

Kvalitets- och miljöchef, VR Track Sweden (Stockholm)

VR Track söker nu en handlingsinriktad och driven Kvalitets- och miljöchef med placering Stockholm, Solna. Vi erbjuder dig en nyckelroll i bolaget där din uppgift blir att bygga upp kvalitets- och miljöarbetet i en spännande expansiv fas som VR Track befinner sig i. Som nyligen annonserats tillträder Lars Öhman, tidigare VD och koncernchef för Infranord AB som ny VD i September och han kommer att leda verksamheten mot målet att bli Sveriges bästa järnvägsentreprenör.

I rollen som Kvalitets- och miljöchef kommer ditt ansvar vara att säkerställa att VR Track har en bra kvalitetsstyrning genom alla processer och bra kvalité i allt arbete VR Track utför. Samt ansvara för att bolagets befintliga ISO-certifieringar underhålls och utvecklas i förhållande till nytillkomna krav. Rollen rapporterar till företagets HR-Direktör.

Den första fasen är att se över och bygga upp ett väl fungerande kvalitetsledningssystem för kvalitets- och miljöarbete för bolaget. Koordinera alla processer med tillhörande aktiviteter för kvalitet inom bolaget. Det är viktigt att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten och i VR Tracks löpande projekt, dvs säkerställa att det ledningssystem för kvalitets- och miljö som du byggt upp tillämpas inom hela bolaget inklusive projekten.

Arbetet kräver strukturerat dagligt arbete med att anpassa, vidareutveckla och följa upp rutiner. Att hantera åtgärds- och avvikelsehantering genom processens alla kvalitets- och säkerhetssteg.

Arbetsuppgifter

• Leda och utveckla kvalitets- och miljöarbetet
• Utvärdera och följa upp beslutade kvalitets- och miljöstrategier
• Underhålla, ansvara för, och leda förbättringsarbeten inom kvalitet och miljö
• Tillse att revision löpande genomförs av kvalitets- och ledningssystem
• Gör omvärldsbevakning gällande kvalitets- och miljöaspekter i branschen

Vi söker dig som är affärsmässig, strategisk och operativ. Du har en relevant akademisk utbildning och minst 5 års erfarenhet från en liknande position. Troligtvis har du arbetat på större internationella bolag inom bygg-, transport-, eller järnvägsbranschen. Viktigt är att du har erfarenhet av att bygga upp ledningsstyrning och kvalitetsstyrning på bolagsnivå och har mycket goda kunskaper av processarbete och processutveckling. Du har erfarenhet av internrevision (ISO 9001, 14001, och gärna OHSAS 18001). Du har även utfört riskanalyser, riskhantering samt uppföljning. Vidare ser vi att du har intresse för ledarskap, och är engagerande och övertygande samt kommunikativ och ödmjuk. Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Vi erbjuder
VR Track Sweden är ett ungt företag som präglas av nytänkande med rutinerade järnvägsarbetare och tekniker med gedigna erfarenheter från branschen. Tillsammans bygger vi en ny järnvägsentreprenör och skapar det bästa sättet att arbeta vid byggnation och underhåll av Sveriges järnväg. VR Track Sweden utvecklar och expanderar sin verksamhet med målsättningen att bli Sveriges bästa järnvägsentreprenör - både för våra kunder och våra anställda.
Varmt välkommen att bli en av oss!

Ansökan och information
I denna rekrytering samarbetar VR Track med Harvey Nash. Ansök så snart som möjligt genom att skicka ditt CV (gärna i pdf-format) till ansokan@harveynash.se samt ange referensnummer 5496. Urval sker löpande. För frågor vänligen kontakta Sandra Isojärvi, rekryteringskonsult på Harvey Nash, på sandra.isojarvi@harveynash.se alternativt Jytte Steen Thörnhammar, rekryteringskonsult på Harvey Nash, på jytte.steen.thornhammar@harveynash.se.

Företagspresentation
VR Track Sweden bygger och underhåller Sveriges järnvägar. Vi åtar oss alla drift och underhållsuppdrag samt ny- och ombyggnationer på både stats- och privatägda järnvägsanläggningar i Sverige. Vi har spetskompetens inom teknikslagen bana, el, signal och tele och bedriver verksamhet utifrån ett stort antal etableringar från Östersund i norr till Eslöv i söder.

VR-track2.png